بهترین قیمت انواع پروفیل استیل ۲۰۱

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولکاربردآلیاژکیفیت سطحضخامتاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 mm31097دکوراتیو
201
براق BA
0.6 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.07 Kg
کیلوگرم
۱۰۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۱۰,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 mm31098دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.4 Kg
کیلوگرم
۱۰۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۴۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31099دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۷۶,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 mm31100دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۳۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 1.0 mm31101دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۸۹,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 mm31102دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 30 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۱۸,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 1.0 mm31103دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 30 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۹۴,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 mm31104دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 40 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۰۱,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 1.0 mm31105دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 40 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۹۸,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 mm31106دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 50 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۰۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 1.0 mm31107دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 50 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۲۳,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 mm31108دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 60 mm
6 متری
5.21 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۸۸,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 1.0 mm31109دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 60 mm
6 متری
6.47 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۳۱,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.2 mm31110دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
100 X 100 mm
6 متری
22.56 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۵۹,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31111دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۶۵,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 2.0 mm31112صنعتی
201
براق BA
2 mm
100 X 100 mm
6 متری
37.3 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۰۶۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 mm31118دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۳۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 1.0 mm31119دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۸۹,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 mm31120دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
15 X 30 mm
6 متری
3.3 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۵۹,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 1.0 mm31121دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
15 X 30 mm
6 متری
4.09 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۴۵,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.0 mm31122دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 100 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۲۴,۰۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.2 mm31123دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 100 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۶۳,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 mm31124دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 20 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۹۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.0 mm31125دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 20 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۶۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31126دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۲۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31127دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۲۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 2.0 mm31128صنعتی
201
براق BA
2 mm
20 X 20 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۸۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 mm31129دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 30 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۶۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 1.0 mm31130دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 30 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۵۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 mm31131دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 40 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۴۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 1.0 mm31132دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 40 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۵۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 0.8 mm31133دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 60 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۵۰,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.0 mm31134دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 60 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۰۸,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.2 mm31135دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 60 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۶۵,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.0 mm31136دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 80 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۱۶,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.2 mm31137دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 80 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۱۵,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 0.8 mm31138دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
25 X 25 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۶۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.0 mm31139دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
25 X 25 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۵۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31140دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۴۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 0.8 mm31141دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
25 X 50 mm
6 متری
5.59 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۵۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.0 mm31142دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
25 X 50 mm
6 متری
6.95 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۹۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31143دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۲۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 0.8 mm31144دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
30 X 30 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۴۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.0 mm31145دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 30 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۵۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31146دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۵۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31147دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۱۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 2.0 mm31148صنعتی
201
براق BA
2 mm
30 X 30 mm
6 متری
10.66 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۶۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 4.0 mm31149صنعتی
201
براق BA
4 mm
30 X 30 mm
6 متری
19.79 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.0 mm31150دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 50 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۰۸,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.2 mm31151دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
30 X 50 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۶۵,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.0 mm31152دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 60 mm
6 متری
8.37 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۳۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31153دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.2 mm31154دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
40 X 100 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۱۲,۳۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31155دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۳۲,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.6 mm31156دکوراتیو
201
براق BA
0.6 mm
40 X 40 mm
6 متری
4.5 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.7 mm31157دکوراتیو
201
براق BA
0.7 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.24 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.8 mm31158دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۹۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.9 mm31159دکوراتیو
201
براق BA
0.9 mm
40 X 40 mm
6 متری
6.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۷۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.0 mm31160دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 40 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۴۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.1 mm31161دکوراتیو
201
براق BA
1.1 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۱۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31162دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۸۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31163دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 2.0 mm31164صنعتی
201
براق BA
2 mm
40 X 40 mm
6 متری
14.46 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۴۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 3.0 mm31165صنعتی
201
براق BA
3 mm
40 X 40 mm
6 متری
21.13 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۱۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.0 mm31166دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 60 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۳۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31167دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.0 mm31168دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 80 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31169دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31170دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 2.0 mm31171صنعتی
201
براق BA
2 mm
40 X 80 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 3.0 mm31172صنعتی
201
براق BA
3 mm
40 X 80 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۲۵۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.2 mm31173دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
50 X 100 mm
6 متری
16.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۳۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31174دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۸۶,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.0 mm31175دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
50 X 50 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۳۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31176دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31177دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 2.0 mm31178صنعتی
201
براق BA
2 mm
50 X 50 mm
6 متری
18.27 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 3.0 mm31179صنعتی
201
براق BA
3 mm
50 X 50 mm
6 متری
26.84 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۹۲۵,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31180دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31181دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 2.0 mm31182صنعتی
201
براق BA
2 mm
60 X 60 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 3.0 mm31183صنعتی
201
براق BA
3 mm
60 X 60 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۵۴۶,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31184دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۷۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31185دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۵۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 2.0 mm31186صنعتی
201
براق BA
2 mm
70 X 70 mm
6 متری
25.88 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۵۸۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 3.0 mm31187صنعتی
201
براق BA
3 mm
70 X 70 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۱۶۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31188دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31189دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۴۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 2.0 mm31190صنعتی
201
براق BA
2 mm
80 X 80 mm
6 متری
29.69 Kg
کیلوگرم
۱۰۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۹۶۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 3.0 mm31191صنعتی
201
براق BA
3 mm
80 X 80 mm
6 متری
43.96 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۷۹۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 4.0 mm31192صنعتی
201
براق BA
4 mm
80 X 80 mm
6 متری
57.86 Kg
کیلوگرم
۱۰۹,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۳۰۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل

در تمامی مراحل، از سفارش تا تحویل، پشتیبان شما هستیم

۱

ثبت سفارش
(تلفنی یا آنلاین)

۲

بررسی و صدور پیش‌فاکتور

۳

پرداخت

۴

تحویل بار

راهنمای خرید پروفیل استیل ۲۰۱

پروفیل استیل 201 چیست؟

  پروفیل استیل 201 از فولادهای زنگ‌نزن، رده ای از فولادها هستند که به دلیل مقاومت بالا به خوردگی، به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. درصد کروم در این فولادها بالاست (بیش از 10.5%). استنلس استیل 201 یکی از گریدهای فولاد زنگ‌نزن آستنیتی است که در ادامه آن را به طور کامل معرفی می‌کنیم و ویژگی‌های برجسته آن را بازگو خواهیم کرد. پروفیل استیل آلیاژ 201 شکل پذیری خوب، مقاومت در برابر خوردگی و کارپذیری خوبی دارد. این آلیاژبسیار شبیه به آلیاژ301 است، اما قیمت مناسب‌تری دارد. شاید بارزترین مزیت این سری از فولادهای زنگ‌نزن صرفه اقتصادی آنهاست. با این مزیت، بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال ارتقای گریدهای سری 200 و تولید گریدهای جدید برای استفاده بیشتر در صنعت هستند.

 گریدهای پروفیل استنلس استیل 201

پروفیل استنلس استیل  201L : این گرید نسخه کم کربن 201 است. پروفیل استنلس استیل  201LN: این گرید  نسخه کم کربن  و دارای نیتروژن بیشتر 201 است  

 ویژگی‌های کلیدی پروفیل استنلس استیل 201

درصد نیکل کمتر از سری 300 بخاطر افزایش میزان نیتروژن قیمت ارزان‌تر از فولادهای سری 300 خواص مکانیکی و فیزیکی مشابه سری 300 شکل پذیری مشابه سری 300 و دارا بودن قابلیت کشش عمیق مقاومت در برابر خوردگی مشابه 430 (یعنی مقاومت به خوردگی آن به خوبی سری 300 نیست) وجود درصد کربن بالا ممکن است باعث ترک خوردگی ناشی از تنش یا SCC1، به خصوص پس از جوشکاری قطعات ضخیم‌تر شود غیر مغناطیسی (نگیر) قابل استفاده در دماهای برودتی خرید پروفیل استیل

 ترکیب شیمیایی پروفیل استیل 201

گرید فولاد

کربن (C)

منگنز (Mn)

سیلیسیم (Si)

کروم (Cr)

نیکل (Ni)

نیتروژن (N)

201 0.15 5.50 – 7.50 1 16.0 – 18.0 3.50 – 5.50 0.25
201L 0.03 5.50 – 7.50 0.75 16.0 – 18.0 3.50 – 5.50 0.25
201LN 0.03 6.40 – 7.50 0.75 16.0 – 18.0 4.0 – 5.0 0.01-0.25
 

خواص مکانیکی پروفیل استیل 201

گرید فولاد

استحکام کششی

(MPa)

استحکام تسلیم

(MPa)

درصد ازیاد طول

سختی

(راکول بی HRB)

201 696 301 56 85
201L 705 356 56 93
 

خواص فیزیکی پروفیل استیل 201

گرید فولاد

چگالی

(Kg/m3)

مدول الاستیک

(GPa)

مقاومت الکتریکی

(nΩ.m)

ضریب انبساط حرارتی

هدایت حرارتی

(W/m.K)

گرمای ویژه

(J/kg.K)

201 7800 197 740 16.6 16.3 500
 

استانداردهای گوناگون پروفیل استیل 201

 

گرید فولاد

شماره UNS

استاندارد اروپایی (Euronorm)

استاندارد ژاپنی (JIS)

201 20100 1.4372 SUS 201
201L 20103 1.4371 SUS 201L
201LN S20153
   

جایگزین های پروفیل استنلس استیل 201

 

گرید فولاد

دلیل جایگزینی با 201

304 مقاومت به خوردگی و ترک خوردگی تنشی بالاتری مورد نیاز باشد. اما شکل پذیری و استحکام مشابه باشد.
301L درجه کار سختی بالاتری برای قطعات نورد شده یا کشیده شده مورد نیاز باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
302HQ درجه کار سختی کمتری برای فورجینگ سرد پیچ‌ها و پرچ‌ها مورد نیاز باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
303 ماشینکاری بیشتری مورد نیاز باشد. شکل پذیری و قابلیت جوشکاری تقریبا مشابه باشد. مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
316 مقاومت بالاتری در برابر خوردگی حفره‌ای و خوردگی شکافی در محیط‌های خورنده و کلریدی مورد نیاز باشد.
321 مقاومت بهتری در دماهای بالا، حدود 900-600 درجه سانتی‌گراد مورد نیاز باشد. گرید 321 مقاومت گرمایی بالاتری دارد. همچنین مقاومت به خوردگی بالاتری مورد نیاز باشد.
430 مقاومت به ترک خوردگی تنشی بالاتری مورد نیاز باشد. اما شکل پذیری و استحکام مشابه باشد.
خرید پروفیل استیل

خواص پروفیل استیل 201

 مقاومت در برابر خوردگی، حرارت و اکسیداسیون از اصلی ترین خواص پروفیل استیل 201 است پروفیل زنگ‌نزن آلیاژ 201 را می‌توان با استفاده از تمام روش های شکل دهی رایج و فورجینگ مشابه فولادهای زنگ‌نزن سری 300 تشکیل داد. پروفیل استیل 201 قابلیت جوشکاری با تمامی تکنیک‌های رایج را دارد. پروفیل استنلس استیل 201 در بازه دمایی 1230- 1150 درجه سانتی‌گراد قابلیت کار گرم دارد و پس از کار گرم می‌توان قطعه را در هوا سرد کرد.پروفیل استیل 201 چقرمگی و انعطاف پذیری مناسبی دارد که به آن قابلیت کشش و پخ زنی را می‌دهدفولادهای زنگ‌نزن آستنیتی سری 200 معمولا جایگزینی برای انواع گریدهای 304 و 301 و همچنین فولادهای كربنی (كروم – منگنز) هستند. ا

کاربردهای پروفیل استیل 201

یراق آلات، دکوراسیون و صنعت ساختمان به ویژه در حفاظ و نرده بانکی، صنایع مبلمان و درب و پنجره و همچنین در صنایعی مانند کشتی سازی، صنایع غذایی و.. از جمله کاربرد های پروفیل استیل 201 هستند. همچنین گرید  201LN نیز در سازه‌های جوشکاری استفاده می‌شود. از این گرید در کاربردهای دمای پایین مانند سقف قطارها، مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع، کامیون‌ها، تریلرها و تجهیزات جابجایی زغال سنگ استفاده می‌شود. مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استنلس استیل  با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی  کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.  

سوالات متداول

پروفیل استیل چیست؟

پروفیل استیل محصولی ساخته شده از فولاد زنگ‌نزن با مقطعی دایره‌ای یا چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است. بیشترین کاربرد پروفیل استیل در صنایع ساختمانی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی است.

کاربرد پروفیل استیل چیست؟

علاوه بر کاربردهای صنعتی، در صنعت ساختمان برای تولید دستگیره و نرده هم کاربرد دارد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با سایر انتخاب‌ها با توجه به طول عمر، زنگ نزدن و همچنین ظاهر شیکش کاملا به صرفه است.

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو چطور تعیین می‌شود؟

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو با توجه به حجم خرید متفاوت است. این محصول به صورت شاخه‌ای و برای مقادیر بالا براساس تناژ عرضه می‌شود. قیمت پروفیل استنلس استیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد و نیکل، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

 
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید