آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل 321

آلیاژ استیل 321
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10444 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10461 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد6,831,846 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10462 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد9,839,733 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10463 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,372,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10485 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد2,732,187 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10486 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد3,415,923 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10487 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,099,659 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10503 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 19.83 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد5,467,131 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10504 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 30.98 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد8,541,186 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10505 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 44.61 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد12,298,977 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B 10549 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B 53.53 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد14,758,221 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B 10550 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B 107.06 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد29,516,442 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B 10551 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B 23.79 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد6,558,903 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 10525 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد3,280,830 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.5 مات 2B 10526 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 1.5 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,099,659 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.5 مات 2B 10527 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1500 ضخامت 1.5 مات 2B 17.84 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,918,488 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 مات 2B 10548 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 مات 2B 37.17 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد10,247,769 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 10576 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 15.86 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد4,372,602 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1250 ضخامت 2 مات 2B 10577 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1250 ضخامت 2 مات 2B 19.83 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد5,467,131 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 321 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 10578 ورق رول صنعتی استیل 321 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 23.79 Kg/m کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد6,558,903 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 2 مات 2B 10597 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1250*2500 ضخامت 2 مات 2B 49.56 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد13,663,692 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 10598 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 71.37 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد19,676,709 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 10599 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 142.74 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد39,353,418 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B 10600 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B 31.72 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد8,745,204 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2.5 مات 2B 10649 ورق شیت صنعتی استیل 321 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2.5 مات 2B 39.65 Kg کیلوگرم 275,700 تومان هر واحد10,931,505 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

ورق استیل 321 چیست؟

فولادهای زنگ نزن، فولادهای آلیاژی هستند که به دلیل وجود مقادیر زیاد کروم، مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به سایر فولادها دارند و بر اساس ریزساختار آنها به فولادهای فریتی، آستنیتی و مارتنزیتی تقسیم می‌شوند. گریدهای 321 و 347 فولاد آستنیتی بر پایه 18/8 (استیل 304) هستند که با افزودن تیتانیوم (321) یا نیوبیم (347) تثبیت شده‌اند. این گریدها به این دلیل استفاده می‌شوند که به خوردگی بین دانه‌ای در دمای محدوده رسوب کاربید (425-850 درجه سانتی گراد) حساس نیستند و همچنین دارای چقرمگی دمای پایین خوب هستند.

آلیاژ 321 انتخابی برای کاربردهایی در محدوده دمایی تا حدود 900 درجه سانتیگراد است که ترکیبی از استحکام بالا، مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن و مقاومت در برابر اکسیداسیون تا دمای 816 درجه سانتیگراد دارد. ورق استیل 321 را می‌توان در مجاورت اکثر اسیدهای آلی رقیق شده در دماهای متوسط و در اسید فسفریک خالص در دماهای پایین‌تر استفاده کرد.

ورق استیل 321
ورق استیل 321

گریدهای ورق استیل 321

گرید 321H نسخه کربن بالاتر (0.04 - 0.10) آلیاژ است (انواع آلیاژ استیل). برای افزایش مقاومت در برابر خزش و برای استحکام بالاتر در دماهای بالاتر از 537 درجه سانتیگراد ساخته شده است. 

خواص شیمیایی استیل 321

خواص شیمیایی ورق استیل 321 را می‌توانید در ادامه ببینید:

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) فسفر (P) گوگرد (S) کروم (Cr) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni) تیتانیوم (Ti)
321 0.08 2.0 0.75 0.045 0.03 17.0 – 19.0 0.75 9.0 – 12.0 0.70

خواص فیزیکی ورق 321

خواص فیزیکی ورق استیل 321 را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

گرید فولاد چگالی (g/cm3) مدول الاستیک (MPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.cm) ضریب انبساط حرارتی هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
321 9.1 193 x 103 72

16.6 : 0-100C

17.1 : 0-315C

18.5 : 0-538C

19.3 : 0-649C

20.2 : 0-873C

16.2 : 0-100C

0.50

خواص مکانیکی ورق استیل 321

خواص مکانیکی ورق استیل 321 را می‌توانید در ادامه ببینید:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی (راکول بی HRB)
321 515 250 40 95

استانداردهای معادل ورق 321

استانداردهای معادل استیل 321 را می‌توانید در جدول زیر ببینید:
گرید فولاد استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) شماره UNS استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
321 SS 2337 BS 321S12 _ 1.4541 _ S32100 JIS SUS321
خرید ورق استیل 321
خرید ورق استیل 321

جایگزین‌های ورق استیل 321

گرید استنلس استیل 304 در اکثر اشکال محصول به راحتی در دسترس است، و بنابراین اگر نیاز به مقاومت در برابر خوردگی بین دانه‌ای پس از جوشکاری نباشد، عموماً نسبت به 321 در اولویت است.

با این حال، 304L استحکام گرمایی کمتری نسبت به 321 دارد و بنابراین اگر نیاز به مقاومت در برابر محیط عملیاتی بیش از 500 درجه سانتیگراد باشد، انتخاب مناسبی نیست.

خواص ورق استیل 321

فولادهای آستنیتی تنها 30% رسانایی حرارتی فولادهای غیر آلیاژی را دارند و ویژگی‌های جوشکاری برجسته‌ای دارند و به آنیل کردن پس از جوش اگر مقطع سنگینی نباشند نیاز نیست. همچنین این آلیاژها دارای چقرمگی عالی، حتی تا دمای برودتی هستند. نقطه همجوشی آنها کمتر از فولادهای غیر آلیاژی است، بنابراین فولادهای آستنیتی باید با حرارت کمتری نسبت به فولادهای غیر آلیاژی جوش داده شوند. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد و یا سوختن ورق‌های نازک‌تر، سرعت جوش بالاتری باید اعمال شود.

آلیاژ 321 را نمی‌توان با عملیات حرارتی سخت کرد. اما برای کار سرد کاملاً انعطاف پذیر است و به راحتی شکل می‌گیرد.

ورق استیل 321 به خوبی جلا داده نمی‌شود، بنابراین برای کاربردهای تزئینی توصیه نمی‌گردد.

قیمت ورق استیل 321
قیمت ورق استیل 321

کاربردهای ورق استیل 321

آلیاژ 321 در بسیاری از صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ و پالایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربرد‌های این ورق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 • سیستم‌های گرمایشی تابشی و مبدل‌های حرارتی
 • اجزای مشعل
 • دیگ و بویلر
 • اجزای کوره
 • اگزوز هواپیما
 • ورق‌های جوش داده شده برای پردازش مواد معدنی در دمای بالا
 • لوله مارپیچ جوش داده شده برای لوله‌های مشعل و دودکش‌ها
 • پردازش مواد شیمیایی
 • پردازش مواد غذایی
 • خدمات پالایش نفت
 • پلی تیونیک اسید
 • تصفیه زباله
 • اکسید کننده‌های حرارتی

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استنلس استیل با کیفیت بالا مانند لوله استیل صنعتی و دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

سوالات متداول

چرا به ورق استیل 321 ورق استیل ضد سایش می گویند؟

در بررسی و مقایسه گرید های استنلس استیل خواص مکانیکی متعددی مورد نظر است و در بسیاری از موارد که شکل پذیری مواد اولیه مدنظر است شاخص هایی نظیر چقرمگی و استفامت کششی مورد توجه است. در مواردی که استقامت سایشی مدنظر باشد مثل استفاده در صنایع معدنی، شاخص سختی برینل سنجیده میشود. ورق 321 با سختی برینل 217 مقاومت بالایی را در بین استنلس استیل های سری 300 از خود نشان می‌دهد. البته دلیل اصلی و وجه تمایز 321 مقاومت این آلیاژ در دماهای بالا به پوسته شدن و انواع خوردگی است.

آیا ورق استیل 321 نسوز است؟

ورق استیل 321 با خواص عالی شکل‌پذیری، قابلیت جوشکاری مناسب و مقاومت عالی نسبت به خوردگی از خود نشان می‌دهد. ورق استیل 321 انتخابی برای کاربردهایی در محدوده دمایی تا حدود 900 درجه سانتیگراد است که ترکیبی از استحکام بالا، مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن و مقاومت در برابر اکسیداسیون تا دمای 816 درجه سانتیگراد دارد. بهمین دلیل برای استفاده در صنایعی که با دمای بالا سر و کار دارند مناسب است. اما اصطلاح نسوز برای گریدهایی است که آستانه مقاومت آنها در برابر حرارت بالاتر است مانند گریدهای 309، 310 و 314 بیشتر استفاده می‌شود.

برای جایگزین ورق استیل 321 چه گزینه هایی وجود دارد؟

از آنجا که پایه آلیاژی گرید 321 و 304 مشابه است در صورتیکه در فرآیند تولید جوشکاری سهم زیادی ندارد و دمای کاری بیش از 400 درجه سانتی‌گراد نمی‌باشد، می‌توان بعنوان جایگزین از گرید 304 استفاده نمود. اگر دمای کاری بالاتر مد نظر است 304 انتخاب مناسبی نیست، چراکه 304 به خوردگی بین دانه‌ای در دمای محدوده رسوب کاربید (425-850 درجه سانتی گراد) آسیب پذیر است. این نقطه ضعف، در گرید 321 با افزودن تیتانیوم برطرف شده است. در گرید 347 برای غلبه بر رسوب کاربیدی در دمای بالا از عنصر نیوبیوم استفاده شده است که این آلیآژ را به جایگزینی مناسبی برای ورق استیل 321 بدل می‌سازد. طبعاً آلیاژهای 310 و 309 نیز که مقاومت حرارتی بسیار بالایی دارند می توانند جایگزین 321 شوند اما بواسطه میزان بالاتر کروم و نیکل در آلیاژ خود از قیمت بالاتری برخوردارند.

کاربرد ورق استیل 321 در چه صنایعی است؟

ورق استیل 321 خواص عالی شکل‌پذیری، مقاومت مطلوب در مقابل اکسیداسیون در درجه حرارت‌های بالا، قابلیت جوشکاری عالی و مقاومت به خوردگی مطلوبی دارد و دامنه کاربرد آن در صنایع گسترده است. از صنایع حرارتی نظیر ساخت کوره ها، تجهیزات ریخته گری، خطوط تولید سیمان و فرآوری‌های معدنی، مشعل‌ها، دیگ و بویلر، اگزوز هواپیما و ... تا صنایع دیگری که بواسطه مقاومت 321 در برابر سایش از آن استفاده می‌کنند نظیر ابزار آلات استخراج و حفاری معدن، ورق‌های جوش داده شده برای پردازش مواد معدنی در دمای بالا ، ابزار آلات قالب گیری، نوار نقاله و ... بکار می‌رود.

تفاوت ورق استیل 321 با 304 چیست؟

از نظر ترکیب آلیاژی این دو گرید شباهت زیادی دارند. نقطه ضعف گرید 304 تشکیل رسوب کاربید در محدوده دمایی 425 تا 850 درجه سانتیگراد می باشد که باعث خوردگی می شود. برای رفع این نقص به آلیاژ پایه میزان کمی تیتانیوم افزوده می‌شود که نتیجه آن گرید 321 است. از نظر شکل پذیری بیشتر و مقاومت بالاتر در برابر شکستگی نیز عملکرد 321 از 304 بهتر است.

مقاومت ورق استیل 321 در برابر خوردگی چطور است؟

ورق استیل 321 را می‌توان در مجاورت اکثر اسیدهای آلی رقیق شده در دماهای متوسط و در اسید فسفریک خالص در دماهای پایین‌تر استفاده کرد.

 
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید