آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل صنعتی

آلیاژ 304 و 304L
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
رول ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 1000 10320 مات 2B 304 1000 mm عرض رول 0.3 mm کیلوگرم 2.38 Kg/m صنعتی رول 161,700 تومان هر کیلوگرم161,700 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 1220 10321 مات 2B 304 1220 mm عرض رول 0.3 mm کیلوگرم 2.9 Kg/m صنعتی رول 161,700 تومان هر کیلوگرم161,700 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 1250 10322 مات 2B 304 1250 mm عرض رول 0.3 mm کیلوگرم 2.97 Kg/m صنعتی رول 161,700 تومان هر کیلوگرم161,700 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.3 ابعاد 1220*2440 10323 مات 2B 304 1220 X 2440 mm 0.3 mm کیلوگرم 7.08 Kg صنعتی شیت 172,700 تومان هر واحد1,222,716 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.3 ابعاد 1250*2500 10324 مات 2B 304 1250 X 2500 mm 0.3 mm کیلوگرم 7.43 Kg صنعتی شیت 172,700 تومان هر واحد1,283,161 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.3 ابعاد 1000*2000 10325 مات 2B 304 1000 X 2000 mm 0.3 mm کیلوگرم 4.76 Kg صنعتی شیت 172,700 تومان هر واحد822,052 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 1000 10342 مات 2B 304 1000 mm عرض رول 0.4 mm کیلوگرم 3.17 Kg/m صنعتی رول 161,700 تومان هر کیلوگرم161,700 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 1220 10343 مات 2B 304 1220 mm عرض رول 0.4 mm کیلوگرم 3.87 Kg/m صنعتی رول 161,700 تومان هر کیلوگرم161,700 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 1250 10344 مات 2B 304 1250 mm عرض رول 0.4 mm کیلوگرم 3.97 Kg/m صنعتی رول 161,700 تومان هر کیلوگرم161,700 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 304 مات 2B ضخامت 0.4 ابعاد 1220*2440 10345 مات 2B 304 1220 X 2440 mm 0.4 mm کیلوگرم 9.44 Kg صنعتی شیت 172,700 تومان هر واحد1,630,288 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 430
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 1000 10310 مات 2B 430 1000 mm عرض رول 0.3 mm کیلوگرم 2.38 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 1220 10311 مات 2B 430 1220 mm عرض رول 0.3 mm کیلوگرم 2.9 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.3 عرض 1250 10312 مات 2B 430 1250 mm عرض رول 0.3 mm کیلوگرم 2.97 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 1000 10331 مات 2B 430 1000 mm عرض رول 0.4 mm کیلوگرم 3.17 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 1220 10332 مات 2B 430 1220 mm عرض رول 0.4 mm کیلوگرم 3.87 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.4 عرض 1250 10333 مات 2B 430 1250 mm عرض رول 0.4 mm کیلوگرم 3.97 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.5 عرض 1000 10352 مات 2B 430 1000 mm عرض رول 0.5 mm کیلوگرم 3.97 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.5 عرض 1250 10353 مات 2B 430 1250 mm عرض رول 0.5 mm کیلوگرم 4.96 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 عرض 1000 10373 مات 2B 430 1000 mm عرض رول 0.6 mm کیلوگرم 4.76 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 430 مات 2B ضخامت 0.6 عرض 1220 10374 مات 2B 430 1220 mm عرض رول 0.6 mm کیلوگرم 5.8 Kg/m صنعتی رول 98,000 تومان هر کیلوگرم98,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 316L و 316Ti
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
شیت ورق استیل 316L براق BA ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 10255 براق BA 316L 1500 X 3000 mm 1 mm کیلوگرم 35.69 Kg دکوراتیو، صنعتی شیت 255,300 تومان هر واحد9,111,657 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 316L براق BA ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 10256 براق BA 316L 1000 X 2000 mm 1 mm کیلوگرم 15.86 Kg دکوراتیو، صنعتی شیت 255,300 تومان هر واحد4,049,058 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 316L خش دار No.4 ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 10257 خش دار No.4 316L 1250 X 2500 mm 1 mm کیلوگرم 24.78 Kg دکوراتیو، صنعتی شیت 255,300 تومان هر واحد6,326,334 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 316L خش دار No.4 ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 10258 خش دار No.4 316L 1500 X 3000 mm 1 mm کیلوگرم 35.69 Kg دکوراتیو، صنعتی شیت 255,300 تومان هر واحد9,111,657 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 316L خش دار No.4 ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 10259 خش دار No.4 316L 1000 X 2000 mm 1 mm کیلوگرم 15.86 Kg دکوراتیو، صنعتی شیت 255,300 تومان هر واحد4,049,058 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 316L مات 2B ضخامت 1 عرض 1000 10433 مات 2B 316L 1000 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 7.93 Kg/m صنعتی رول 255,300 تومان هر کیلوگرم255,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 316L مات 2B ضخامت 1 عرض 1250 10434 مات 2B 316L 1250 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی رول 255,300 تومان هر کیلوگرم255,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 316L مات 2B ضخامت 1 عرض 1500 10435 مات 2B 316L 1500 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 11.9 Kg/m صنعتی رول 255,300 تومان هر کیلوگرم255,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 316L براق BA ضخامت 1 عرض 1000 10240 براق BA 316L 1000 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 7.93 Kg/m دکوراتیو، صنعتی رول 255,300 تومان هر کیلوگرم255,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 316L مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 10452 مات 2B 316L 1250 X 2500 mm 1 mm کیلوگرم 24.78 Kg صنعتی شیت 255,300 تومان هر واحد6,326,334 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 310S
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
رول ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1 عرض 1000 10440 مات 2B 310S 1000 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 7.93 Kg/m صنعتی رول 507,600 تومان هر کیلوگرم507,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1 عرض 1250 10441 مات 2B 310S 1250 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی رول 507,600 تومان هر کیلوگرم507,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1 عرض 1500 10442 مات 2B 310S 1500 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 11.9 Kg/m صنعتی رول 507,600 تومان هر کیلوگرم507,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 10458 مات 2B 310S 1250 X 2500 mm 1 mm کیلوگرم 24.78 Kg صنعتی شیت 507,600 تومان هر واحد12,578,328 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 10459 مات 2B 310S 1500 X 3000 mm 1 mm کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی شیت 507,600 تومان هر واحد18,116,244 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 10460 مات 2B 310S 1000 X 2000 mm 1 mm کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی شیت 507,600 تومان هر واحد8,050,536 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1000 10482 مات 2B 310S 1000 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی رول 507,600 تومان هر کیلوگرم507,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1250 10483 مات 2B 310S 1250 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 12.39 Kg/m صنعتی رول 507,600 تومان هر کیلوگرم507,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1500 10484 مات 2B 310S 1500 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 14.87 Kg/m صنعتی رول 507,600 تومان هر کیلوگرم507,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 310S مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 10500 مات 2B 310S 1000 X 2000 mm 1.25 mm کیلوگرم 19.83 Kg صنعتی شیت 507,600 تومان هر واحد10,065,708 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 309S
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
شیت ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 10455 مات 2B 309S 1250 X 2500 mm 1 mm کیلوگرم 24.78 Kg صنعتی شیت 356,200 تومان هر واحد8,826,636 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 10456 مات 2B 309S 1500 X 3000 mm 1 mm کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی شیت 356,200 تومان هر واحد12,712,778 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 10457 مات 2B 309S 1000 X 2000 mm 1 mm کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی شیت 356,200 تومان هر واحد5,649,332 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1000 10479 مات 2B 309S 1000 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی رول 356,200 تومان هر کیلوگرم356,200 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1250 10480 مات 2B 309S 1250 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 12.39 Kg/m صنعتی رول 356,200 تومان هر کیلوگرم356,200 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1500 10481 مات 2B 309S 1500 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 14.87 Kg/m صنعتی رول 356,200 تومان هر کیلوگرم356,200 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 10497 مات 2B 309S 1000 X 2000 mm 1.25 mm کیلوگرم 19.83 Kg صنعتی شیت 356,200 تومان هر واحد7,063,446 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 10498 مات 2B 309S 1250 X 2500 mm 1.25 mm کیلوگرم 30.98 Kg صنعتی شیت 356,200 تومان هر واحد11,035,076 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1500*3000 10499 مات 2B 309S 1500 X 3000 mm 1.25 mm کیلوگرم 44.61 Kg صنعتی شیت 356,200 تومان هر واحد15,890,082 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 309S مات 2B ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500 10540 مات 2B 309S 1250 X 2500 mm 1.5 mm کیلوگرم 37.17 Kg صنعتی شیت 356,200 تومان هر واحد13,239,954 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 321
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
رول ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1 عرض 1000 10443 مات 2B 321 1000 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 7.93 Kg/m صنعتی رول 232,400 تومان هر کیلوگرم232,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1 عرض 1250 10444 مات 2B 321 1250 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی رول 232,400 تومان هر کیلوگرم232,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 10461 مات 2B 321 1250 X 2500 mm 1 mm کیلوگرم 24.78 Kg صنعتی شیت 232,400 تومان هر واحد5,758,872 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 10462 مات 2B 321 1500 X 3000 mm 1 mm کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی شیت 232,400 تومان هر واحد8,294,356 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 10463 مات 2B 321 1000 X 2000 mm 1 mm کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی شیت 232,400 تومان هر واحد3,685,864 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1000 10485 مات 2B 321 1000 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی رول 232,400 تومان هر کیلوگرم232,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1250 10486 مات 2B 321 1250 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 12.39 Kg/m صنعتی رول 232,400 تومان هر کیلوگرم232,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1.25 عرض 1500 10487 مات 2B 321 1500 mm عرض رول 1.25 mm کیلوگرم 14.87 Kg/m صنعتی رول 232,400 تومان هر کیلوگرم232,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 10503 مات 2B 321 1000 X 2000 mm 1.25 mm کیلوگرم 19.83 Kg صنعتی شیت 232,400 تومان هر واحد4,608,492 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 321 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 10504 مات 2B 321 1250 X 2500 mm 1.25 mm کیلوگرم 30.98 Kg صنعتی شیت 232,400 تومان هر واحد7,199,752 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 314
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 عرض 1000 10448 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 7.93 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 عرض 1500 10450 مات 2B 314 1500 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 11.9 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 10468 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 1 mm کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 10469 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 1 mm کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2 عرض 1000 10582 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 2 mm کیلوگرم 15.86 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2 عرض 1500 10584 مات 2B 314 1500 mm عرض رول 2 mm کیلوگرم 23.79 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1500*3000 10606 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 2 mm کیلوگرم 71.37 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1500*6000 10607 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 2 mm کیلوگرم 142.74 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 10608 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 2 mm کیلوگرم 31.72 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 عرض 1000 10682 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 3 mm کیلوگرم 23.79 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 420
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 2 عرض 1000 A11197 مات NO.1 420 1000 mm عرض رول 2 mm کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 2 عرض 1500 A11207 مات NO.1 420 1500 mm عرض رول 2 mm کیلوگرم 23.79 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 3 عرض 1000 A11198 مات NO.1 420 1000 mm عرض رول 3 mm کیلوگرم 23.79 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 3 عرض 1500 A11208 مات NO.1 420 1500 mm عرض رول 3 mm کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت4 عرض 1000 A11199 مات NO.1 420 1000 mm عرض رول 4 mm کیلوگرم 31.72 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت4 عرض 1500 A11209 مات NO.1 420 1500 mm عرض رول 4 mm کیلوگرم 47.58 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 5 عرض 1000 A11200 مات NO.1 420 1000 mm عرض رول 5 mm کیلوگرم 39.65 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 5 عرض 1500 A11210 مات NO.1 420 1500 mm عرض رول 5 mm کیلوگرم 59.48 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 6 عرض 1000 A11201 مات NO.1 420 1000 mm عرض رول 6 mm کیلوگرم 47.58 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 420 مات No.1 ضخامت 6 عرض 1500 A11211 مات NO.1 420 1500 mm عرض رول 6 mm کیلوگرم 71.37 Kg صنعتی رول 131,400 تومان هر کیلوگرم131,400 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید ورق استیل صنعتی

با دریافت مشاوره تخصصی از «استیل رخ» می‌توانید از نحوه خرید ورق صنعتی، شرایط فروش، کیفیت ورق و خدمات ارسال مطلع شوید. حتی این امکان را دارید که با مشاهده مشخصات و لیست قیمت ورق استیل صنعتی و همچنین مشاوره تخصصی با تیم مشاوره، محصول مورد نظر خود را تهیه کنید. اما اگر می‌خواهید در روند خرید ورق صنعتی موفق عمل کرده و پول خود را در جای مناسب هزینه کنید، مهم است که اطلاعات خود را در مورد ورق فولاد ضد زنگ افزایش دهید.

خرید ورق استیل صنعتی
خرید ورق استیل صنعتی

انواع ورق استیل صنعتی

ورق‌های استیل صنعتی به عنوان فولادهای مقاوم در برابر خوردگی یا فولادهای ضد زنگ شناخته می‌شوند. این ورق‌ها در برابر خوردگی مقاومت بسیار خوبی دارند و همانطور که از نامشان پیداست ضد زنگ هستند. کاربرد ورق‌های استیل به دلیل مقاومت خوب آن‌ها در برابر خوردگی بسیار بالاست. ازاین رو فروش استیل صنعتی نیز با رشد بالایی همراه است و تولید کنندگان زیادی روز به روز به دنبال حضور پررنگ‌تر در این بازار هستند. دلیل مقاومت ورق‌های استیل در برابر انواع خوردگی فلزات، وجود عناصری مانند کروم است.

در ساختار این فولادها علاوه بر کروم، مولیبدن و نیکل نیز مشاهده می‌شود که علاوه بر بهبود مقاومت خوردگی باعث بهبود استحکام و شکل پذیری ورق‌های استیل می‌شود. کروم به ورق استیل اجازه می‌دهد تا یک لایه اکسید کروم سخت، چسبنده و نامرئی بر روی سطح فولاد تشکیل شود. در حقیقت همین لایه اکسید کروم است که استیل را تبدیل به فولادی ضد زنگ می‌کند. همچنین، این ورق‌ها دارای گریدهای مختلفی هستند که هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را دارند.

مشخصات خرید ورق استیل صنعتی

مشخصات و ویژگی‌های ورق استیل صنعتی را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

نوع عرضه رول و شیت
آلیاژ 314 (در استاندارد EN با نام 1.4841 شناخته می‌شود)، 304، 316L، 310S، گرید 309S، 304L، 321 و 430
ضخامت 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 1، 1.25، 1.5، 2، 2.5، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 12، 15، 20 میلی‌متر
ابعاد شیت با ابعاد 1000×2000، 1220×2440 و 1250×2500 و 1500×3000 رول با عرض‌های 1000، 1220، 1250 و 1500 میلی‌متر
کیفیت سطح مات NO.1 یا 2B

انواع ورق استیل صنعتی
انواع ورق استیل صنعتی

ویژگی‌های ورق استیل صنعتی

هنگامی‌که قصد خرید ورق استیل صنعتی را دارید، باید از ویژگی‌های این ورق‌ها آگاه باشید. شناختن ویژگی‌های فنی ناشی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ورق‌های استیل به شما کمک می‌کند تا با دید بازتری این محصولات را انتخاب و خریداری کنید و بتوانید در جای مناسبی از این ویژگی‌ها استفاده کنید. فولاد ضد زنگ دارای ویژگی‌های بارزی است که باعث کاربرد گسترده آن در ساخت انواع قطعات در بسیاری از بخش‌های صنعتی شده است. به دلیل محتوای کروم، این ورق در برابر خوردگی و محیط‌های خورنده بسیار مقاوم است.

از خواص دیگر این ورق‌ها می‌توان به استحکام بالا، شکل پذیری مطلوب، مقاومت به خوردگی در دماهای بالا و پایین و قابلیت جوش پذیری و ماشینکاری آن اشاره کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های این ورق‌ها این است که در هنگام استفاده در صنایع مختلف نیاز به پوشش دهی برای مقاومت در برابر خوردگی ندارد و ازین جهت می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های استفاده و نگهداری شوند.

به عنوان جمع بندی، ویژگی‌های ورق استیل صنعتی عبارتند از:

 • استحکام کششی بالا
 • حداقل نیاز به نگهداری
 • انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری و کشش بالا
 • قابلیت برش با روش‌های مختلف
 • قابلیت جوش و پرداخت‌کاری عالی
 • تولید در ابعاد و ضخامت‌های مختلف
 • عرضه گسترده در کیفیت سطح‌ها و رنگ‌های گوناگون
 • گستردگی موارد مصرف برای کاربردهای صنعتی و سازه‌ای
 • سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت

فروش انواع گرید ورق استیل صنعتی

برای خرید ورق استیل صنعتی باید به مشخصات درج شده تحت عنوان گرید یا نام آلیاژ توجه داشته باشید. چرا که هر آلیاژ برای استفاده خاصی طراحی شده و ممکن نیازهای شما را برآورده نکند. هرنام می‌تواند توضیح مختصری از میزان عناصر آلیاژی و یا کربن موجود در آلیاژ باشد. گاهی نام گذاری‌ها بر اساس میزان استحکام و یا سختی آلیاژها انجام می‌شود.

اگر در نام گذاری آلیاژ از حرف L استفاده شود نشانگر میزان کم کربن در ساختار است. این میزان کم کربن تا 0.03% وزنی است. در مصارفی که نیاز به جوشکاری دارد بهتر از است از این آلیاژها استفاده شود چرا که میزان زیاد کربن در ساختار سبب ترک خوردن ناحیه جوش می‌شود. حرف S در نامگذاری فولادها نشان دهنده حضور کربن تا 0.08% وزنی است. و حرف H نیز بیانگر وجود کربن تا حداکثر 0.1% وزنی کربن است.

حضور مقادیر بیشتر کربن در ساختار فولاد باعث سختی پذیری و افزایش استحکام آن می‌شود. اما باید در نظر داشت که با افزایش کربن موجود در ساختار استیل، شکل پذیری کاهش یافته و احتمال ترک خوردن استیل بیشتر می‌شود. این میزان کربن باعث کاهش شدید جوش پذیری فولاد نیز می‌شود چرا که پس از سرد شدن ناحیه جوش به دلیل سختی پذیری زیاد، ترک خوردگی در ناحیه جوش پدید می‌آید.

در بین تمام آلیاژ‌های ورق استیل، استنلس سری 300 بیشترین کاربرد را دارد. که معروف‌ترین و رایج‌ترین آلیاژ‌های این سری، آلیاژهای آستنیتی 304 هستند. تطبیق پذیری و استحکام این آلیاژ باعث شده است که به طور گسترده در صنایع مختلف به کار گرفته شود.

ورق استیل 316 نیز یکی دیگر از آلیاژهای شناخته شده این سری است. استیل گرید 316 حاوی 2 تا 3% مولیبدن است. این آلیاژ به دلیل مقاومت بالا به خوردگی کلریدی و ظاهر زیبای خود در سازه‌های دریایی و ساخت وساز ساحلی کاربرد دارد، از جمله ساخت مبلمان شهری، سرویس‌های بهداشتی و نماهای ساختمان‌ها.

استیل استنلس 430 که از خانواده آلیاژهای مارتزینتی هستند استحکام بیشتری از استنلس سری 300 دارند. این آلیاژ در برابر دماهای شدید یا خوردگی مقاومت مقاومت کمتری نسبت به 304 دارد و اغلب برای اهداف تزئینی و کاربردهای سبک‌تر استفاده می‌شود. گرید 430 ارزان‌تر از گرید 304 است زیرا نیکل بسیار کمی دارد. استیل گرید 301 دارای استحکام بالا، چکش خواری و مقاومت در برابر خوردگی است.

کاربرد ورق استیل صنعتی
کاربرد ورق استیل صنعتی

کاربردهای ورق استیل صنعتی

برای راحت‌تر شدن شما در خرید بهترین ورق استیل صنعتی بهتر است که با کاربرد این محصولات در صنایع مختلف آشنا باشید. موارد استفاده از ورق فولادی زنگ نزن عبارتند از:

 • ساخت لوازم خانگی و بخصوص تجهیزات آشپزخانه
 • مخازن سوخت و مواد شیمیایی
 • صنایع خودروسازی و بخصوص خودروهای کار و عمومی
 • کارخانه‌های شیمیایی و پتروشیمی
 • صنایع داروسازی
 • صنعت حمل و نقل
 • صنایع غذایی
 • ساخت لوازم پزشکی
 • صنایع حرارتی همچون کوره سازی و مبدل‌ها
 • صنایع برودتی
 • استفاده در صنعت هوایی
 • صنعت ساخت و ساز و معماری
 • صنایع تولید برق

لیست قیمت ورق استیل صنعتی

از آن‌جایی که استیل در ساختار خود شامل کروم، نیکل، مولیبدن و سایز عناصر گران قیمت است، قیمت ورق استیل نیز به قیمت جهانی هرکدام از این عناصر وابسته است. ازین رو نمی‌توان بدون در نظر داشتن نوسانات قیمت بقیه عناصر به طور مستقل قیمت ورق استیل را ارزیابی کرد. علاوه‌براین ویژگی‌های کیفی ورق استیل نیز می‌تواند بر قیمت آن تاثیر گذار باشد. فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر قیمت ورق صنعتی عبارتند از:

 • نوع ورق
 • کیفیت تولید
 • کارخانه سازنده
 • ابعاد و ضخامت
 • نوع گرید و آلیاژ
 • نوسانات ارزی
 • قیمت‌های جهانی فلزات
 • هزینه حمل و نقل
 • هزینه نیروی کار

قیمت ورق استیل صنعتی
قیمت ورق استیل صنعتی

فروش ورق استیل صنعتی از استیل رخ

مجموعه استیل رخ با سال‌ها تجربه در فروش ورق استیل صنعتی توانسته نیازهای امروز صنعت و مردم عزیز کشورمان را تا حد بالایی برطرف کند. شما این امکان را دارید تا مشخصات و قیمت روز ورق صنعتی را در وب‌سایت استیل رخ مشاهده کرده و محصول خود را با تضمین کیفیت، قیمت مناسب و بهترین خدمات تهیه کنید. بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

 

خرید ورق استیل صنعتی

خرید ورق استیل صنعتی

سوالات متداول

 

ورق استیل صنعتی چیست؟

ورق استیل صنعتی (Industrial steel sheet) اغلب به عنوان «فولاد مقاوم در برابر خوردگی» شناخته می‌شود. این ورق در برابر خوردگی بسیار مقاوم است و زنگ نمی‌زند.

حرف (L) در کنار اسم آلیاژ نشان دهنده چیست؟

حرف «L» بعد از نوع گرید نشان دهنده کربن کم تا 0.03% است. برای جوش پذیری بهتر، از گریدهای «L» استفاده می‌شود.

کدام گرید استیل بیشترین استفاده را دارد؟

در بین تمام آلیاژهای ورق استیل، گرید سری 300 بیشترین استفاده را دارد که در این میان، فولاد آستنیتی آلیاژی 304 رایج‌ترین نوع آن است. تطبیق پذیری و استحکام این نوع استیل باعث شده است که به طور گسترده در صنایع مختلف به کار گرفته شود.

کدام گرید از استیل برای جوشکاری مناسب‌تر است؟

گرید هایی که میزان کمی کربن در ساختار خود دارند مانند 316Lو 304L و ... برای جوشکاری مناسب‌تر هستند.

هزینه حمل و نقل استیل چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه حمل و نقل برای ابعاد و وزن‌های مختلف متفاوت استاما به دلیل قیمت بیشتر از آهن، هزینه بیمه بیشتری دارد و به دلیل حساسیت، نیاز به ملاحظات خاصی مثل استفاده از پالت، کاغذ بین ورق‌های استیل و استفاده از تسمه دارد که هزینه حمل و نقل را متغیر می‌کند.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید