آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل 314

فیلترها
قیمت ورق استیل 314
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 10509 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 1.25 mm کیلوگرم 19.83 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 10608 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 2 mm کیلوگرم 31.72 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 4 عرض 1250 10736 مات NO.1 314 1250 mm عرض رول 4 mm کیلوگرم 39.65 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 6 ابعاد 1250*2500 10855 مات NO.1 314 1250 X 2500 mm 6 mm کیلوگرم 148.69 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 10933 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 10 mm کیلوگرم 713.7 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 10510 مات 2B 314 1250 X 2500 mm 1.25 mm کیلوگرم 30.98 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2.5 عرض 1000 10631 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 2.5 mm کیلوگرم 19.83 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 4 عرض 1500 10737 مات 2B 314 1500 mm عرض رول 4 mm کیلوگرم 47.58 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 6 ابعاد 1500*3000 10856 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 6 mm کیلوگرم 214.11 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 10934 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 10 mm کیلوگرم 158.6 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1.25 ابعاد 1500*3000 10511 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 1.25 mm کیلوگرم 44.61 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2.5 عرض 1250 10632 مات 2B 314 1250 mm عرض رول 2.5 mm کیلوگرم 24.78 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 10760 مات NO.1 314 1250 X 2500 mm 4 mm کیلوگرم 99.13 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 10857 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 6 mm کیلوگرم 428.22 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 12 ابعاد 1250*2500 10951 مات NO.1 314 1250 X 2500 mm 12 mm کیلوگرم 297.38 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1.5 عرض 1000 10531 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 1.5 mm کیلوگرم 11.9 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2.5 عرض 1500 10633 مات 2B 314 1500 mm عرض رول 2.5 mm کیلوگرم 29.74 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 4 ابعاد 1500*3000 10761 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 4 mm کیلوگرم 142.74 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 10858 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 6 mm کیلوگرم 95.16 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 12 ابعاد 1500*3000 10952 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 12 mm کیلوگرم 428.22 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1.5 عرض 1250 10532 مات 2B 314 1250 mm عرض رول 1.5 mm کیلوگرم 14.87 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 2.5 ابعاد 1250*2500 10654 مات 2B 314 1250 X 2500 mm 2.5 mm کیلوگرم 61.95 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 10762 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 4 mm کیلوگرم 285.48 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 8 عرض 1000 10872 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 8 mm کیلوگرم 63.44 Kg/m صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 10953 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 12 mm کیلوگرم 856.44 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید