فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۲
قیمت ورق استیل 314
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده سفارش دهید عبارات جستجو
شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 10934 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 10 mm کیلوگرم 158.6 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 عرض 1000 10682 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 3 mm کیلوگرم 23.79 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 عرض 1250 10683 مات 2B 314 1250 mm عرض رول 3 mm کیلوگرم 29.74 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 عرض 1500 10684 مات 2B 314 1500 mm عرض رول 3 mm کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 12 ابعاد 1250*2500 10951 مات NO.1 314 1250 X 2500 mm 12 mm کیلوگرم 297.38 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 12 ابعاد 1500*3000 10952 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 12 mm کیلوگرم 428.22 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 10953 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 12 mm کیلوگرم 856.44 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 10954 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 12 mm کیلوگرم 190.32 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 عرض 1000 10448 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 7.93 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 عرض 1250 10449 مات 2B 314 1250 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 9.91 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 عرض 1500 10450 مات 2B 314 1500 mm عرض رول 1 mm کیلوگرم 11.9 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 10708 مات 2B 314 1250 X 2500 mm 3 mm کیلوگرم 74.34 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 10709 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 3 mm کیلوگرم 107.06 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 10710 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 3 mm کیلوگرم 214.11 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 10711 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 3 mm کیلوگرم 47.58 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 15 ابعاد 1250*2500 10971 مات NO.1 314 1250 X 2500 mm 15 mm کیلوگرم 371.72 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 15 ابعاد 1500*3000 10972 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 15 mm کیلوگرم 535.28 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 15 ابعاد 1500*6000 10973 مات 2B 314 1500 X 6000 mm 15 mm کیلوگرم 1070.55 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 10974 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 15 mm کیلوگرم 237.9 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 10467 مات 2B 314 1250 X 2500 mm 1 mm کیلوگرم 24.78 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 10468 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 1 mm کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 10469 مات 2B 314 1000 X 2000 mm 1 mm کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 4 عرض 1000 10735 مات 2B 314 1000 mm عرض رول 4 mm کیلوگرم 31.72 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 20 ابعاد 1250*2500 10991 مات NO.1 314 1250 X 2500 mm 20 mm کیلوگرم 495.63 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

رول ورق استیل 314 مات No.1 ضخامت 4 عرض 1250 10736 مات NO.1 314 1250 mm عرض رول 4 mm کیلوگرم 39.65 Kg صنعتی رول تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

شیت ورق استیل 314 مات 2B ضخامت 20 ابعاد 1500*3000 10992 مات 2B 314 1500 X 3000 mm 20 mm کیلوگرم 713.7 Kg صنعتی شیت تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید