آخرین به‌روزرسانی:

اتصالات لوله استیل جوشی

آلیاژ 304
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ رده اندازه واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
تبدیل استیل مانیسمان 304 – 1*1½ اینچ رده 40 400001   304 40 1*
عدد تبدیل استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل استیل مانیسمان 304 – 1¼*4 اینچ رده 40 400017   304 40
*4
عدد تبدیل استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل استیل مانیسمان 304 – 3*4 اینچ رده 40 400033   304 40 3*4 عدد تبدیل استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو جوشی 45درجه استیل مانیسمان 304 – 2 اینچ رده 40 400092   304 40 2 عدد زانو استیل 45 و 90 درجه تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو جوشی 90درجه استیل مانیسمان304 – 3 اینچ رده 40 400120   304 40 3 عدد زانو استیل 45 و 90 درجه تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی استیل مانیسمان304 – 28 اینچ رده 40 400155   304 40 28 عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل استیل مانیسمان 304 – 1½*2½ اینچ رده 40 400187   304 40
*
عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل استیل مانیسمان 304 – 2*2½ اینچ رده 40 400203   304 40 2*
عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل استیل مانیسمان 304 – 6*12 اینچ رده 40 400219   304 40 6*12 عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
کپ جوشی استیل مانیسمان304 – 4 اینچ رده 80 400598   304 80 4 عدد کپ یا درپوش استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 316
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ رده اندازه واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
زانو جوشی 45درجه استیل مانیسمان 316 – 2½ اینچ رده 40 400105   316 40
عدد زانو استیل 45 و 90 درجه 782,800 تومان هر عدد782,800 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل استیل مانیسمان 316 – 1*1½ اینچ رده 40 400044   316 40 1*
عدد تبدیل استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل استیل مانیسمان 316 – 1¼*4 اینچ رده 40 400060   316 40
*4
عدد تبدیل استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل استیل مانیسمان 316 – 3*4 اینچ رده 40 400076   316 40 3*4 عدد تبدیل استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو جوشی 45درجه استیل مانیسمان 316 – 2 اینچ رده 40 400104   316 40 2 عدد زانو استیل 45 و 90 درجه تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو جوشی 90درجه استیل مانیسمان316 – 28 اینچ رده 40 400137   316 40 28 عدد زانو استیل 45 و 90 درجه تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی استیل مانیسمان316 – 2 اینچ رده 40 400169   316 40 2 عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل استیل مانیسمان 316 – 1*4 اینچ رده 80 400227   316 80 1*4 عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل استیل مانیسمان 316 – ½*4 اینچ رده 40 400243   316 40 ½*4 عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل استیل مانیسمان 316 – ¾*4 اینچ رده 40 400259   316 40 ¾*4 عدد سه راهی استیل تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید