آخرین به‌روزرسانی:

اتصالات جوشی BW

آلیاژ استیل 304
نام محصول شناسه محصول نوع حالت آلیاژ اندازه رده واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
تبدیل جوشی استیل 304 سایز ¼1*4 اینچ رده 40S 400017 تبدیل جوشی استیل 304 سایز ¼1 در 4 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل جوشی استیل 304 سایز 3*4 اینچ رده 40S 400033 تبدیل جوشی استیل 304 سایز 3*4اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو 45 درجه جوشی استیل 304 سایز 2 اینچ رده 40S 400092 زانو 45 درجه جوشی استیل 304 سایز 2 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو 90 درجه جوشی استیل 304 سایز 3 اینچ رده 40S 400120 زانو 90 درجه جوشی استیل 304 سایز 3 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی جوشی استیل 304 سایز 28 اینچ رده 40S 400155 سه راهی جوشی استیل 304 سایز 28 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل جوشی استیل 304 سایز ½1*½2 اینچ رده 40S 400187 سه راهی تبدیل جوشی استیل 304 سایز ½1 در ½2 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل جوشی استیل 304 سایز 2*½2 اینچ رده 40S 400203 سه راهی تبدیل جوشی استیل 304 سایز 2*½2 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل جوشی استیل 304 سایز 6*12 اینچ رده 40S 400219 سه راهی تبدیل جوشی استیل 304 سایز 6*12اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
کپ یا درپوش جوشی استیل 304 سایز 5 اینچ رده 40S 400599 کپ یا درپوش جوشی استیل 304 سایز 5 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل جوشی استیل 304 سایز 1*¼1 اینچ رده 40S 400002 تبدیل جوشی استیل 304 سایز 1 در ¼1 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ استیل 316
نام محصول شناسه محصول نوع حالت آلیاژ اندازه رده واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
زانو 45 درجه جوشی استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 40S 400105 زانو 45 درجه جوشی استیل 316 سایز ½2 اینچ رده 40S عدد 782,800 تومان هر عدد782,800 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل جوشی استیل 316 سایز ¼1*3 اینچ رده 40S 400059 تبدیل جوشی استیل 316 سایز ¼1 در 3 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تبدیل جوشی استیل 316 سایز ½2*4 اینچ رده 40S 400075 تبدیل جوشی استیل 316 سایز ½2*4اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو 45 درجه جوشی استیل 316 سایز 12 اینچ رده 80S 400103 زانو 45 درجه جوشی استیل 316 سایز 12 اینچ رده 80S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
زانو 90 درجه جوشی استیل 316 سایز 24 اینچ رده 40S 400136 زانو 90 درجه جوشی استیل 316 سایز 24 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی جوشی استیل 316 سایز 14 اینچ رده 80S 400168 سه راهی جوشی استیل 316 سایز 14 اینچ رده 80S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل جوشی استیل 316 سایز 1*4 اینچ رده 40S 400226 سه راهی تبدیل جوشی استیل 316 سایز 1 در 4 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل جوشی استیل 316 سایز ½*¾ اینچ رده 40S 400242 سه راهی تبدیل جوشی استیل 316 سایز ½*¾ اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
سه راهی تبدیل جوشی استیل 316 سایز ¾*3 اینچ رده 40S 400258 سه راهی تبدیل جوشی استیل 316 سایز ¾*3اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
کپ یا درپوش جوشی استیل 316 سایز 3 اینچ رده 40S 400613 کپ یا درپوش جوشی استیل 316 سایز 3 اینچ رده 40S عدد تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید