فیلترها
نام محصولشناسه محصولآلیاژاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهتاریخ به‌روزرسانیسفارش دهید
چهارپهلو 304 سایز 10 mm36004304
10 mm
6 متری
4.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۵تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 12 mm36005304
12 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 14 mm36006304
14 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 16 mm36007304
16 mm
6 متری
12.18 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 18 mm36008304
18 mm
6 متری
15.42 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 20 mm36009304
20 mm
6 متری
19.03 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 22 mm36010304
22 mm
6 متری
23.03 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 25 mm36011304
25 mm
6 متری
29.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 30 mm36012304
30 mm
6 متری
42.82 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 4 mm36001304
4 mm
6 متری
0.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 40 mm36013304
40 mm
6 متری
76.13 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 50 mm36014304
50 mm
6 متری
118.95 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 6 mm36002304
6 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 60 mm36015304
60 mm
6 متری
171.29 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 70 mm36016304
70 mm
6 متری
233.14 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
چهارپهلو 304 سایز 8 mm36003304
8 mm
6 متری
3.05 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید