آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل 310S نسوز

آلیاژ استیل 310S
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10440 مات 2B استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1 کیلوگرم 7.93 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد4,637,464 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10441 مات 2B استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1 کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد5,795,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10442 مات 2B استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1 کیلوگرم 11.9 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد6,959,120 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10458 مات 2B استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 کیلوگرم 24.78 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد14,491,344 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10459 مات 2B استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 کیلوگرم 35.69 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد20,871,512 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10460 مات 2B استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد9,274,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10482 مات 2B استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1.25 کیلوگرم 9.91 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد5,795,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10483 مات 2B استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.25 کیلوگرم 12.39 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد7,245,672 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10484 مات 2B استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.25 کیلوگرم 14.87 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد8,695,976 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10500 مات 2B استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 کیلوگرم 19.83 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد11,596,584 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10501 مات 2B استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 کیلوگرم 30.98 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد18,117,104 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10502 مات 2B استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 کیلوگرم 44.61 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد26,087,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 مات 2B 10544 مات 2B استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 کیلوگرم 37.17 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد21,737,016 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B 10545 مات 2B استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 کیلوگرم 53.53 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد31,304,344 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B 10546 مات 2B استیل 310S ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 کیلوگرم 107.06 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد62,608,688 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B 10547 مات 2B استیل 310S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 کیلوگرم 23.79 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد13,912,392 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 10522 مات 2B استیل 310S عرض 1000 ضخامت 1.5 کیلوگرم 11.9 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد6,959,120 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.5 مات 2B 10523 مات 2B استیل 310S عرض 1250 ضخامت 1.5 کیلوگرم 14.87 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد8,695,976 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.5 مات 2B 10524 مات 2B استیل 310S عرض 1500 ضخامت 1.5 کیلوگرم 17.84 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد10,432,832 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 10573 مات 2B استیل 310S عرض 1000 ضخامت 2 کیلوگرم 15.86 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد9,274,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1250 ضخامت 2 مات 2B 10574 مات 2B استیل 310S عرض 1250 ضخامت 2 کیلوگرم 19.83 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد11,596,584 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 310S عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 10575 مات 2B استیل 310S عرض 1500 ضخامت 2 کیلوگرم 23.79 Kg/m صنعتی ورق رول 584,800 تومان هر واحد13,912,392 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 2 مات 2B 10593 مات 2B استیل 310S ابعاد 1250*2500 ضخامت 2 کیلوگرم 49.56 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد28,982,688 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 10594 مات 2B استیل 310S ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 کیلوگرم 71.37 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد41,737,176 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 310S ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 10595 مات 2B استیل 310S ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 کیلوگرم 142.74 Kg صنعتی ورق شیت 584,800 تومان هر واحد83,474,352 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید ورق استیل 310

فولادهای زنگ نزن، فولادهای آلیاژی هستند که به دلیل وجود مقادیر زیاد کروم، مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به سایر فولادها دارند و بر اساس ساختار کریستالی آنها به فولادهای فریتی، آستنیتی و مارتنزیتی تقسیم می‌شوند. ورق استیل 310 که از دسته فولادهای ضد زنگ نسوز است حاوی 25% کروم و 20% نیکل است که در برابر اکسیداسیون و انواع خوردگی فلزات بسیار مقاوم است. گرید 310S نیز از همین خانواده و یک نسخه با کربن پایین‌تر است. از استیل 310 برای قطعاتی که به مقاومت در برابر خوردگی و حرارت و مقاومت در برابر اکسیداسیون تا 1095 درجه سلسیوس نیاز دارند استفاده می‌شود.

استحکام این گرید در دماهای بالا مشابه فولاد ضد زنگ 304 است. به ورق استیل گرید 310، ورق استیل نسوز هم گفته می‌شود و عموماً به عنوان یک آلیاژ مقاوم در برابر حرارت در نظر گرفته می‌شود. این ورق علاوه بر مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون، دارای مقاومت کششی و کرنشی و استحکام خزشی خوبی در دماهای بالا است.

ورق استیل 310
ورق استیل 310

گریدهای ورق استیل 310

گرید 310S: فولادهای زنگ نزن 310S فولادهای زنگ نزن آستنیتی مقاوم در برابر گرما با کروم و نیکل بالا، نسخه کم کربن 310 است.

خواص شیمیایی استیل 310

خواص شیمیایی ورق 310 را در ادامه بخوانید.

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) فسفر (P) گوگرد (S) کروم (Cr) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni)
310 0.25 2.0 0.75 0.045 0.03 24.0 – 26.0 0.75 19.0 – 22.0

خواص فیزیکی ورق استیل 310

خواص فیزیکی ورق 310 را در ادامه بخوانید.
گرید فولاد چگالی (g/cm3) مدول الاستیک (MPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.cm) ضریب انبساط حرارتی هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
310 8.0 200 * 103 78

 15.8: 0-100C

16.2 : 0-315C

16.9 : 0-540C

19.1 : 0-650C

16.2 : 0-100C 0.50
خرید ورق استیل 310
خرید ورق استیل 310

خواص مکانیکی استیل 310

خواص مکانیکی ورق 310 را در ادامه بخوانید.

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی (راکول بی HRB)
310 520 205 40 95

استانداردهای معادل ورق استیل 310

گرید فولاد استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) شماره UNS استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
310 S31000 _ _ 1.4845 _ _

استانداردهای ورق 310 چیست؟ در ادامه بخوانید.

جایگزین‌های ورق 310

آلیاژ1.4841 که با نام 314 شهرت دارد، به عنوان ورق نسوز و با خاصیتی مشابه، جایگزین ورق استیل 310 معرفی می‌شود و بالاترین تحمل حرارتی را دارد. و همچنین آلیاژ 1.4833یا 309 نیز از انواع آلیاژ نسوز است.

آلیاژ 310 از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی مشابه ورق استیل 309 و 314 است و این گرید نیز به عنوان ورق نسوز شناخته می‌شود. همچنین آلیاژ 1.4845یا 310S نیز از انواع این آلیاژ است.

خواص ورق استیل 310

گریدهای 310/310S در محدوده دمایی 975 - 1175 درجه سانتیگراد ساخته می شوند. با حرارت دادن تا محدوده دمایی 1065-1040 درجه سانتیگراد آنیل شده و در همین دما نگه داشته می‌شود تا کاملاً ریزساختار یکنواختی پیدا کند.

این ورق از نظر قابلیت ماشینکاری مشابه نوع 304 هستند و با الکترودهای منطبق و فلزات پرکننده جوش داده می شوند.

ورق استیل 310 مانند سایر فولادهای زنگ نزن آستنیتی، نمی‌توانند با عملیات حرارتی سخت شوند. آن‌ها را می توان با کار سرد سخت کرد. 

قیمت ورق استیل 310
قیمت ورق استیل 310

کاربردهای ورق استیل 310

آلیاژ 310/310S در بسیاری از صنایع شیمیایی و پتروشیمی و پالایشگاهی (استنلس استیل در صنایع شیمیایی و پتروشیمی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربرد‌های این ورق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

  • سیستم های گرمایشی تابشی
  • پیچ‌های نسوز
  • لایه‌های بیرونی محفظه‌های نسوز ریخته گری و ذوب فولاد
  • اجزای مشعل
  • دیگ و بویلر
  • بافل مبدل‌های حرارتی
  • اجزای کوره
  • و سایر قطعاتی که قرار است در دمای بالا کار کنند.

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استنلس استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

 

سوالات متداول

چرا به ورق استیل 310 ورق استیل نسوز می گویند؟
آلیاژ 310 در مقایسه با دیگر گریدهای سری 300 میزان کروم و نیکل بالاتری دارد که علاوه بر مقاومت به خوردگی، میزان مقاومت به اکسیداسیون را در دماهای بالاتر تا 1050 درجه سانتیگراد افزایش می‌دهد. این ویژگی، گرید 310 را به گزینه‌ای ایده آل برای استفاده در صنایعی که با حرارت بالا سروکار دارند تبدیل می‌کند. بهمین دلیل در بازار اصطلاحاً به ورق استیل 310 ورق نسوز می‌گویند.
چه جایگزینی برای ورق استیل 310 وجود دارد؟
خصوصیتی که ورق استیل 310 را برجسته می‌سازد مقاومت بالا و پایداری نسبت به حرارت بالا است. برخی از گرید های سری 300 با افزودن میران کروم و نیکل این مقاومت را به سطح بالاتری ارتقا می‌دهند که اصطلاح نسوز به آنها اتلاق می‌شود. علاوه بر استیل 310، گریدهای 309 و 314 نیز در این زمره قرار می‌گیرند. گرید 309 در مقایسه با 310 نیکل و کروم کمتری دارد و محدوده دمایی آن نیز در مقایسه با 310 کمی پایین‌تر است و طبعاً قیمت پایین‌تری نیز دارد.
کاربرد ورق استیل 310 در صنایع مختلف چیست؟
بطور کلی در هر بخشی از فرآیندهای صنعتی که در معرض حرارت بالا باشد ورق استیل 310 بکار می‌آید. نظیر دیگ و بویلر، اجزای کوره، اجزای مشعل و سیستم های گرمایشی، بافل مبدل های حرارتی و ... . در صنایع ذوب فولاد نیز در لایه های بیرونی محفظه‌های ریخته‌گری از این آلیاژ استفاده می‌شود. کوره‌ها، انواع و ابعاد مختلفی دارند. از صنایع ذوب تا کوره‌های آزمایشگاهی یا سفالگری، و همین موجب گسترش دامنه مصارف ورق استیل 310 در صنایع مختلف می‌گردد. از استیل 310 در ساخت توربین‌های گازی و قطعات موتورهای هواپیمای جت نیز استفاده می‌شود.
مقاومت ورق 310 در برابر خوردگی چطور است؟
میزان نیکل و کروم در ورق 310 از گرید 316 (که به مقاومت بالا به خوردگی شناخته می‌شود) نیز بالاتر است. ورق استیل 310 از نظر مقاومت به خوردگی آب دریا در دمای 22 درجه سانتیگراد عملکردی مشابه 316 دارد. همچنین در دمای اتاق نسبت به خوردگی اسید نیتریک مصون بوده و در نورد نیترات‌های ذوبی نیز مقاومت خود را تا دمای 425 درجه سانتیگراد حفظ می‌کند. بطور کلی گرید 310 برای کاربرد در دماهای بالا و در اتمسفرهای اکسیدکننده عملکرد مطلوبی دارد.
ورق استیل 310 تا چه محدوده دمایی مقاوم است؟
گرید 310 و 310S در دماهای بالا در برابر اکسیداسیون مقاوم هستند و پایداری مکانیکی خود را حفظ می‌کنند. برای سرویس متناوب تا دمای 1035 سانتیگراد و برای سرویس دائم تا دمای1150 سانتیگراد را تحمل می‌کند و بهمین دلیل گزینه‌ای ایده‌آل برای بخش‌های در معرض حرارت در صنایع مختلف کاربرد دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید