فیلترها
نام محصولشناسه محصولآلیاژاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهتاریخ به‌روزرسانیسفارش دهید
شش پهلو 304 سایز 10 mm37001304
10 mm
6 متری
4.08 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۵تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 13 mm37002304
13 mm
6 متری
6.9 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 17 mm37003304
17 mm
6 متری
11.82 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 19 mm37004304
19 mm
6 متری
14.7 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 22 mm37005304
22 mm
6 متری
19.74 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 24 mm37006304
24 mm
6 متری
23.52 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 27 mm37007304
27 mm
6 متری
29.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 30 mm37008304
30 mm
6 متری
36.72 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 32 mm37009304
32 mm
6 متری
41.76 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 36 mm37010304
36 mm
6 متری
52.86 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 41 mm37011304
41 mm
6 متری
68.58 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 46 mm37012304
46 mm
6 متری
86.34 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 50 mm37013304
50 mm
6 متری
102 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید
شش پهلو 304 سایز 60 mm37014304
60 mm
6 متری
146.88 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید۱۴۰۱/۰۲/۲۴تماس بگیرید