آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل

آلیاژ 304
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه قطر خارجی کیفیت سطح قطر داخلی طول آلیاژ رده اندازه ضخامت واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله استیل 304 براق قطر 8 ضخامت 1.0 20007 1.05 Kg 8 mm براق 6 mm 6 متری 304   8 mm 1 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه190,995 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 8 ضخامت 0.4 20004 0.45 Kg 8 mm براق 7.2 mm 6 متری 304   8 mm 0.4 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه81,855 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 8 ضخامت 0.5 20005 0.56 Kg 8 mm براق 7 mm 6 متری 304   8 mm 0.5 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه101,864 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 8 ضخامت 0.6 20006 0.66 Kg 8 mm براق 6.8 mm 6 متری 304   8 mm 0.6 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه120,054 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 10 ضخامت 1.0 20012 1.34 Kg 10 mm براق 8 mm 6 متری 304   10 mm 1 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه243,746 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 12 ضخامت 0.5 20015 0.86 Kg 12 mm براق 11 mm 6 متری 304   12 mm 0.5 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه156,434 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 12 ضخامت 1.0 20331 1.64 Kg 12 mm براق 10 mm 6 متری 304   12 mm 1 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه298,316 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 14 ضخامت 1.0 20332 1.94 Kg 14 mm براق 12 mm 6 متری 304   14 mm 1 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه352,886 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 14 ضخامت 1.5 20333 2.8 Kg 14 mm براق 11 mm 6 متری 304   14 mm 1.5 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه509,320 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 304 براق قطر 16 ضخامت 1.0 20334 2.24 Kg 16 mm براق 14 mm 6 متری 304   16 mm 1 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 181,900 تومان هر شاخه407,456 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 201
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه قطر خارجی کیفیت سطح قطر داخلی طول آلیاژ رده اندازه ضخامت واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله استیل 201 براق قطر 8 ضخامت 0.4 20001 0.45 Kg 8 mm براق 7.2 mm 6 متری 201   8 mm 0.4 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه61,200 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 8 ضخامت 0.5 20002 0.56 Kg 8 mm براق 7 mm 6 متری 201   8 mm 0.5 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه76,160 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 8 ضخامت 0.6 20003 0.66 Kg 8 mm براق 6.8 mm 6 متری 201   8 mm 0.6 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه89,760 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 10 ضخامت 0.35 20008 0.5 Kg 10 mm براق 9.3 mm 6 متری 201   10 mm 0.35 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه68,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 10 ضخامت 0.4 20009 0.57 Kg 10 mm براق 9.2 mm 6 متری 201   10 mm 0.4 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه77,520 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 10 ضخامت 0.5 20010 0.71 Kg 10 mm براق 9 mm 6 متری 201   10 mm 0.5 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه96,560 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 12 ضخامت 0.5 20013 0.86 Kg 12 mm براق 11 mm 6 متری 201   12 mm 0.5 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه116,960 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 12 ضخامت 0.6 20014 1.02 Kg 12 mm براق 10.8 mm 6 متری 201   12 mm 0.6 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 136,000 تومان هر شاخه138,720 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 16 ضخامت 0.35 20019 0.82 Kg 16 mm براق 15.3 mm 6 متری 201   16 mm 0.35 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 130,500 تومان هر شاخه107,010 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل 201 براق قطر 16 ضخامت 0.4 20020 0.93 Kg 16 mm براق 15.2 mm 6 متری 201   16 mm 0.4 mm کیلوگرم دکوراتیو درزدار 130,500 تومان هر شاخه121,365 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 316
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه قطر خارجی کیفیت سطح قطر داخلی طول آلیاژ رده اندازه ضخامت واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله استیل مانیسمان 316 سایز 10 اینچ رده 40 20280 365.39 Kg 273.1 mm مات 254.56 mm 6 متری 316 40S 10 inch 9.27 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 269,100 تومان هر شاخه98,326,449 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز ½ اینچ رده 10 20255 6.06 Kg 21.34 mm مات 17.12 mm 6 متری 316 10S ½ inch 2.11 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز ½ اینچ رده 40 20256 7.69 Kg 21.34 mm مات 15.8 mm 6 متری 316 40S ½ inch 2.77 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز ½ اینچ رده 80 20257 9.81 Kg 21.34 mm مات 13.88 mm 6 متری 316 80S ½ inch 3.73 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز ¾ اینچ رده 40 20297 10.22 Kg 26.7 mm مات 20.96 mm 6 متری 316 40S ¾ inch 2.87 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز ¾ اینچ رده 80 20298 13.31 Kg 26.7 mm مات 18.88 mm 6 متری 316 80S ¾ inch 3.91 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز ¾ اینچ رده 10 20299 7.75 Kg 26.7 mm مات 22.48 mm 6 متری 316 10S ¾ inch 2.11 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز 1 اینچ رده 10 20247 12.68 Kg 33.4 mm مات 27.86 mm 6 متری 316 10S 1 inch 2.77 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز 1 اینچ رده 80 20303 19.61 Kg 33.4 mm مات 24.3 mm 6 متری 316 80S 1 inch 4.55 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 316 سایز 1 اینچ رده 40 20248 15.16 Kg 33.4 mm مات 26.64 mm 6 متری 316 40S 1 inch 3.38 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 310S
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه قطر خارجی کیفیت سطح قطر داخلی طول آلیاژ رده اندازه ضخامت واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 4 اینچ رده 40 20322 97.39 Kg 114.3 mm مات 102.26 mm 6 متری 310S 40S 4 inch 6.02 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 507,600 تومان هر شاخه49,435,164 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ½ اینچ رده 80 20307 9.81 Kg 21.34 mm مات 13.88 mm 6 متری 310S 80S ½ inch 3.73 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ½ اینچ رده 10 20306 7.69 Kg 21.34 mm مات 15.8 mm 6 متری 310S 10S ½ inch 2.77 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ¾ اینچ رده 40 20319 10.22 Kg 26.7 mm مات 20.96 mm 6 متری 310S 40S ¾ inch 2.87 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ¾ اینچ رده 80 20320 13.31 Kg 26.7 mm مات 18.88 mm 6 متری 310S 80S ¾ inch 3.91 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1 اینچ رده 40 20304 15.16 Kg 33.4 mm مات 26.64 mm 6 متری 310S 40S 1 inch 3.38 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1 اینچ رده 80 20305 19.61 Kg 33.4 mm مات 24.3 mm 6 متری 310S 80S 1 inch 4.55 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1¼ اینچ رده 40 20311 20.55 Kg 42.2 mm مات 35.08 mm 6 متری 310S 40S
inch
3.56 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1¼ اینچ رده 80 20312 27.06 Kg 42.2 mm مات 32.5 mm 6 متری 310S 80S
inch
4.85 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1½ اینچ رده 40 20308 24.53 Kg 48.3 mm مات 40.94 mm 6 متری 310S 40S
inch
3.68 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید لوله استیل

از انواع لوله‌ استیل در صنایع فرآوری و طراحی داخلی و نمای بیرونی ساختمان‌های امروزی استفاده می‌شود. اما از کجا باید تفاوت لوله‌های استیل را متناسب با کاربردشان متوجه شویم؟ قیمت لوله استیل وابسته به چه چیزهایی است؟ برای هر شرایط کاری و محیط آب و هوایی از کدام آلیاژ لوله باید استفاده کرد؟ کاربرد لوله‌های استیل صنعتی و دکوراتیو در کجاست؟ تفاوت لوله استیل صنعتی و دکوراتیو چیست؟ این‌ها سوالاتی هستند که باید قبل از انتخاب لوله استیل به آن توجه داشته باشید. استیل رخ به عنوان وارد کننده و تامین کننده تخصصی استنلس استیل نکاتی را در مورد خرید لوله استیل برای شما آماده کرده است که در ادامه ملاحظه خواهید کرد.
خرید لوله استیل
خرید لوله استیل

قیمت و خرید انواع لوله‌ استیل

لوله استیل یکی از پرکاربردترین محصولات استیل است که در ساخت آن از گریدهای مختلفی استفاده می‌شود. لوله استیل در دو نوع لوله استیل صنعتی و لوله استیل دکوراتیو وجود دارد که کاربردهای متفاوتی دارند. برای تولید لوله استیل از گریدهای مختلفی استفاده می‌شود که سبب تغییر در خواص آن‌ها می‌شود. شما با در نظر گرفتن شرایط محیط‌ کاری و ویژگی‌های مورد نیاز، باید آلیاژ و نوع لوله استیل مناسب خود را انتخاب کنید. قیمت لوله استیل دکوراتیو و قیمت لوله استیل صنعتی نیز با یکدیگر متفاوت است. این قیمت به نوع آلیاژ، فرآیند تولید و کیفیت سطحی لوله بستگی دارد. لوله‌های بدون درز که برای کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب دارای قیمت بالاتری هستند. به طور کلی نمی‌توان قاعده مشخصی برای مقایسه قیمت لوله استیل صنعتی و قیمت لوله استیل دکوراتیو تعیین کرد. مقاومت لوله استیل در برابر خوردگی، زنگ زدگی، حرارت و دما باعث می‌شود که بتوانید در محیط‌های گوناگون از آن استفاده کنید. بسته به نوع آلیاژ به کار رفته در تولید لوله استیل، ویژگی‌های فیزیکی آن هم تغییر می‌کند. تمامی این تغییرات روی قیمت انواع لوله استیل تاثیر گذار است و با در نظر گرفتن این نکات، می‌توانید بهترین خرید را داشته باشید.

انواع لوله استیل موجود در بازار

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم لوله استیل به دو صورت صنعتی و دکوراتیو در بازار وجود دارد. طراحان متناسب با کاربرد و شرایط محیطی، یکی از این دو دسته را انتخاب می‌کنند. در ادامه به بررسی لوله استیل دکوراتیو و لوله استیل صنعتی می‌پردازیم و ویژگی‌های هرکدام را بیان می‌کنیم.

لوله استیل صنعتی:

این نوع لوله‌ها برای استفاده در نیروگاه‌ها، صنایع نفت و گاز و بطور کلی صنایع فرآوری استفاده می‌شود. مقاومت به خوردگی این لوله‌ها بسیار زیاد است و در سایزها و قطرهای مختلف، طبق استانداردهای فنی مربوطه ارائه می‌شوند. لوله استیل صنعتی به دو صورت درزدار و بدون درز در دسترس هستند. برای محیط‌های حساس با نرخ خوردگی بالا، لوله استیل بدون درز گزینه‌ای مناسب‌تر است. چرا که در برخی از لوله‌ها وجود درز جوشکاری شده می‌تواند سبب ایجاد خوردگی شود.

لوله استیل دکوراتیو:

این لوله‌ها برای استفاده در محیط‌هایی که جنبه تزئینی محصول نیز مهم است مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیفیت سطح این لوله‌ها بسیار بالا است و دارای پولیش و پرداخت سطحی زیبایی هستند. این زیبایی باعث می‌شود تا بتوان از لوله استیل دکوراتیو در طراحی مبلمان شهری، منازل و یا ساخت وسایل خانه استفاده شود. لوله استیل دکوراتیو دارای درز جوش است و لوله بدون درز تنها برای کاربری‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر می‌توانید انواع لوله استیل دکوراتیو موجود در بازار فروش لوله استیل ایران را با در نظر گرفتن مشخصات خاص آن ببینید. خرید لوله استیل با قطر و ضخامت و پرداخت سطحی مناسب به شما کمک می‌کند تا بهترین جلوه را به نمای داخلی و خارجی فضاهای گوناگون بدهید.
کاربرد لوله استیل نسوز در صنعت
کاربرد لوله استیل نسوز در صنعت

لوله استیل نرده:

از لوله استیل 304 و لوله استیل 201 عموماً برای ساخت نرده و حفاظ استفاده می‌شود. ابعاد لوله نرده بین قطر‌های کم تا متوسط است. ولی برای لوله استیل حفاظ می‌توان از قطرهای بالا هم استفاده کرد. قطر لوله استیل رایج برای لوله نرده 16، 25 ، 38 ، 51 و 76 میلی‌متر است. خرید لوله استیل 201 عمدتاً مناسب محیط‌های کم رطوبت و خشک است. با اینکه لوله استیل 201 به عنوان لوله ضد زنگ عرضه می‌شود اما آلیاژ 201 به اندازه آلیاژ304 ضد زنگ نیست و در محیط‌های مرطوب در بلند مدت دچار خوردگی می‌شود. پس در شهرهای مرطوب به جای لوله 201 باید سراغ خرید لوله آلیاژ 304 بروید. قیمت لوله استیل 304  از قیمت خرید لوله استیل 201 (از آلیاژ متفاوت استیل) بیشتر است اما آلیاژ 304 در مقابل رطوبت بسیار مقاوم‌تر است و در اقلیم‌های ساحلی و مرطوب بعنوان لوله استیل نرده استفاده می‌شود.

لوله استیل نسوز

در محیط‌های کاری که دما و حرارت بالایی  دارند باید از لوله‌های نسوز استفاده کرد. لوله استیل 310 و لوله استیل 321 را به عنوان شناخته‌شده‌ترین گریدهای استیل نسوز معرفی کرد. آلیاژ 321 توانایی تحمل دمای 960 درجه را دارد. برای دماهای حدود 1000 تا 1100 درجه سانتی‌گراد هم می‌توان از آلیاژ 310 استفاده کرد. قیمت لوله استیل 310  بیشتر از آلیاژ 321 است و دلیل آن هم، تفاوت در عناصر آلیاژی آن است. به طور کلی تغییر در میزان ترکیبات کروم، نیکل، مولیبدن و تیتانیوم باعث تفاوت در ویژگی‌های استیل می‌شود. فروش لوله استیل نسوز، عمدتاً مناسب محل‌ها و محیط‌هایی است که احتمال کار در دمای بالا در آن، وجود دارد است.

لوله استیل نازک

در بازار به لوله های استیل با کاربری دکوراتیو لوله استیل نازک گفته میشود که بیشترین کاربرد آن ساخت نرده استیل است. این لوله های استیل که به لوله استیل نرده هم شهرت دارند عموماً از آلیاژ 201 ساخته میشود که در رنگ ها و کیفیت های سطح متنوع در بازار موجود می باشند. در انتخاب نرده استیل دقت نمایید که اگر سازه شما در مناطق مرطوب قرار دارد و خطر خوردگی آن را تهدید می کند از آلیاژهای مقاوم تر نظیر 430 و 304 استفاده شود. در خرید لوله استیل با قطر کمتر از 2 اینچ، باید در نظر بگیرید که این لوله‌ها را نیز به عنوان لوله استیل نازک می‌شناسند. در این دسته می‌توانید لوله استیل 2 اینچ، لوله استیل 1 اینچ، لوله استیل 1/2 اینچ و لوله استیل 1/4 اینچ را مشاهده کنید. معمولاً قیمت لوله استیل به شکل شاخه‌ای مشخص می‌شود و باید خرید را بصورت شاخه‌ای انجام دهید.

لوله استیل طلایی

جنس و آلیاژ لوله استیل طلایی مشابه سایر لوله استیل‌های موجود در بازار است. اما وجود رنگ طلایی ثابت و بدون تغییر باعث می‌شود که بتوانید از این لوله‌ها به عنوان لوله استیل دکوراتیو استفاده کنید. خرید و فروش لوله استیل دکوراتیو برای مراکز طراحی دکوراسیون و طراحی داخلی بیشتر از دیگر واحدهای خدماتی و تولیدی، رایج است. قیمت لوله استیل طلایی کمی بیشتر از لوله نقره‌ای است. آلیاژ، قطر، ضخامت و کیفیت سطح لوله استیل است که باعث تفاوت در قیمت آن می‌شود.

کاربرد لوله استیل

کاربرد لوله استیل را می‌توان در صنایع مختلفی مشاهده کرد. همانطور که گفته شد لوله استیل در دو نوع صنعتی و دکوراتیو وجود دارد. باید با در نظر گرفتن نوع آلیاژ و محل مصرف آن، یکی از لوله استیل دکوراتیو یا صنعتی را برای کاربری خود انتخاب می‌کنیم. . مثلا لوله استیل دکوراتیو امکان نصب در دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان را دارند. اما اینکه کدام آلیاژ لوله استیل برای چه محیطی مناسب است، نیاز به بررسی بیشتر دارد. آلیاژهای 201 را می‌توان در محیط‌های با رطوبت کم و ۳۰۴ را در محیط مرطوب استفاده کرد. آلیاژهای 309، 310 و 321 هم برای شرایط کاری صنعتی با حرارت بالا مناسب هستند. آلیاژهای لوله استیل201، لوله استیل 304، لوله استیل 316 و لوله استیل 430 هم به عنوان لوله دکوراتیو استفاده می‌شوند. قیمت لوله استیل در هر کدام از این آلیاژ‌ها هم متفاوت است. قیمت اگرچه روی کاربرد و کارایی تاثیر ندارد اما یکی از مهم‌ترین فاکتورهای طراحی است. فروش لوله استیل از آلیاژهای مختلف، برای کاربردهای متنوع است و به همین دلیل است که باید شرایط محیطی محل نصب لوله را هنگام انتخاب لوله استیل نازک و ضخیم در نظر داشته باشید. با در نظر گرفتن همه این‌ها، می‌توان لوله استیل دکوراتیو را در جاهای زیر به کار برد:
 • حفاظ پنجره
 • حفاظ نرده
 • ساخت مبلمان
 • حفاظ و دستگیره بالکن
 • حفاظ و دستگیره آسانسور
 • ساخت ریل و پیشخوان استیل
قیمت لوله استیل در آلیاژهای مختلف
قیمت لوله استیل در آلیاژهای مختلف

قیمت لوله استیل 

قیمت لوله نرده استیل، حفاظ یا هر کاربرد دیگر وابسته نوع آلیاژ و مشخصات فنی لوله است. قیمت لوله استیل صنعتی بر اساس وزن و تناژ محاسبه می‌شود اما در کاربرد‌های دکوراتیو و لوله استیل صنایع غذایی این طور نیست. در لوله استیل دکوراتیو طول و تعداد شاخه معیاری موثر برای قیمت گذاری است. بنابراین قبل از انتخاب و پرداخت قیمت فروش لوله استیل در سایت، باید آلیاژ، ضخامت ورق، قطر لوله، طول و رنگ لوله را مشخص کنید. به غیر انواع لوله استیل نازک کمتر از 2 اینچ، قطرهای دیگری هم در بازار وجود دارد.
 • لوله استیل 3 اینچ
 • لوله استیل 4 اینچ
 • لوله استیل 5 اینچ
 • لوله 6 اینچ استیل
 • لوله استیل 8 اینچ
 • لوله استیل 10 اینچ
 • لوله استیل 24 اینچ
انواع لوله استیل که در بالا اشاره شد برای کاربردهای صنعتی و با رده‌های 10، 40 و 80 در بازار موجود است و می‌توانید با در نظر گرفتن نیاز خود، قیمت لوله استیل و انواع آن برای خرید لوله استیل اقدام کنید. استیل رخ به شما کمک می‌کند تا لوله استیل قیمت مناسب را با بهترین کیفیت تهیه کنید. مشاهده قیمت روز لوله استیل نرده در استیل رخ، به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهترین تصمیم را در تخمین هزینه‌ها بگیرید.

برای دیدن لیست فروش لوله استیل سایت استیل رخ، می‌توانید به بالای همین صفحه مراجعه کنید و با استفاده از فیلترهای پیش بینی شده، محصول مورد نظرتان را به سبد خرید اینترنتی لوله استیل اضافه کنید.

سوالات متداول

لوله استیل یا استنلس استیل چیست؟

لوله استیل، از آلیاژهای فولاد زنگ نزن تولید می شود که بعلت داشتن عنصر کروم در ترکیب خود در مقابل خوردگی مقاوم است. لوله استیل متناسب با کاربردش به دو دسته اصلی تیوب و پایپ تقسیم میشود. پایپ به لوله هایی می گویند که برای هدایت سیالات کاربرد دارد. درحالیکه تیوب ها برای کاربری سازه ای ساخته شده اند که بیشتر برای مصارف دکوراتیو استفاده میشود. از لحاظ نحوه تولید نیز می توان لوله های استیل را به دو دسته درزدار و بدون درز تقسیم نمود.

لوله استیل مانیسمان چیست؟

لوله استیل مانیسمان به لوله های استیل بدون درز گفته میشود. مانیسمان روشی در تولید لوله است که طی آن شمش در کوره به اندازه کافی حرارت می بیند و توسط عملیات سمبه زنی فضای خالی داخل لوله ایجاد میشود. پس از تابگیری و کشش و سردکاری، لوله در طول مورد نظر برش می خورد. همانطور که از نام بدون درز مشخص است در فرآیند تولید لوله مانیسمان هیچ گونه درزی در لوله بوجود نمی آید که موجب خواص فیزیکی یکپارچه در آن میگردد و گزینه مناسبی برای کاربری های صنعتی است.

لوله استیل دکوراتیو چیست؟

لوله استیل به دو دسته اصلی تیوب (tubes) و پایپ (pipe) تقسیم می شوند. پایپ ها برای انتقال سیالات کاربرد دارند اما کاربرد تیوب ها در سازه ها می باشد که اصطلاحاً لوله های دکوراتیو هم نامیده می شوند. برای لوله های دکوراتیو عموماً از آلیاژ 201 استفاده می شود چراکه در کاربری های سازه ای نظیر نرده استیل، نگرانی زیادی از بابت مقاومت به خوردگی وجود ندارد. آلیاژ 201 به علت داشتن نیکل کمتر در برابر خوردگی تا حدودی آسیب پذیر است اما از نظر قیمت به صرفه است. اما برای سازه ها در محیط هایی با رطوبت بالا، برای طول عمر بیشتر پیشنهاد می شود از آلیاژ 304 استفاده گردد که مقاومت بالاتری نسبت به خوردگی دارد.

برای خرید لوله استیل چه گزینه ای بهترین انتخاب است؟

انتخاب لوله استیل به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر کاربرد لوله استیل در صنایع است باید میزان فشار و ماهیت سیالاتی که از آن عبور میکند را بررسی نمود تا در انتخاب لوله درزدار یا بدون درز، ضخامت و رده لوله و همچنین میزان مقاومت آلیاژ همه نکات درنظر گرفته شود. اگر لوله استیل در صنایع غذایی استفاده میشود لازم است داخل پولیش باشد تا امکان نظافت آسان فرآهم شود. برای دریافت مشاوره تخصصی در انتخاب لوله استیل می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا با درنظر گرفتن شرایط استفاده از لوله استیل، بهترین گزینه را به شما معرفی نمایند.

لوله استیل نازک چیست؟

در بازار به لوله های استیل با کاربری دکوراتیو لوله استیل نازک گفته میشود که بیشترین کاربرد آن ساخت نرده استیل است. این لوله های استیل که به لوله استیل نرده هم شهرت دارند عموماً از آلیاژ 201 ساخته میشود که در رنگ ها و کیفیت های سطح متنوع در بازار موجود می باشند. در انتخاب نرده استیل دقت نمایید که اگر سازه شما در مناطق مرطوب قرار دارد و خظر خوردگی آن را تهدید می کند از آلیاژهای مقاوم تر نظیر 430 و 304 استفاده شود.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید