آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل 309S

آلیاژ استیل 309S
نام محصول شناسه محصول حالت کاربرد آلیاژ اندازه ضخامت کیفیت سطح وزن واحد واحد قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10437 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 7.93 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد3,051,464 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 10438 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد3,813,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 10439 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد4,579,120 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 10455 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B 24.78 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد9,535,344 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 10456 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B 35.69 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد13,733,512 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10457 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 15.86 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد6,102,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 10479 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.25 مات 2B 9.91 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد3,813,368 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 10480 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B 12.39 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد4,767,672 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 10481 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد5,721,976 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 10497 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 مات 2B 19.83 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد7,630,584 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 10498 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 مات 2B 30.98 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد11,921,104 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 10499 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 مات 2B 44.61 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد17,165,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 مات 2B 10540 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 مات 2B 37.17 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد14,303,016 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B 10541 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B 53.53 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد20,598,344 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B 10542 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B 107.06 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد41,196,688 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B 10543 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 مات 2B 23.79 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد9,154,392 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 10519 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B 11.9 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد4,579,120 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.5 مات 2B 10520 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1250 ضخامت 1.5 مات 2B 14.87 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد5,721,976 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.5 مات 2B 10521 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1500 ضخامت 1.5 مات 2B 17.84 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد6,864,832 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 10570 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B 15.86 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد6,102,928 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1250 ضخامت 2 مات 2B 10571 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1250 ضخامت 2 مات 2B 19.83 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد7,630,584 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 309S عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 10572 ورق رول صنعتی استیل 309S عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B 23.79 Kg/m کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد9,154,392 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 2 مات 2B 10589 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1250*2500 ضخامت 2 مات 2B 49.56 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد19,070,688 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 10590 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B 71.37 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد27,463,176 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 309S ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 10591 ورق شیت صنعتی استیل 309S ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B 142.74 Kg کیلوگرم 384,800 تومان هر واحد54,926,352 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

راهنمای خرید ورق استیل 309

ورق استیل 309 از استیل‌های سری T 300 است. گرید 309 یک فولاد زنگ نزن نیکل کروم آستنیتی است (0.08% حداکثر کربن). از استیل 309 برای قطعاتی که به مقاومت در برابر خوردگی و حرارت و مقاومت در برابر اکسیداسیون تا 1095 درجه سلسیوس نیاز دارند استفاده می‌شود. استحکام این گرید در دماهای بالا مشابه فولاد ضدزنگ 18-8 یا 304 است. به استیل استنلس 309، ورق استیل نسوز هم گفته می‌شود و عموماً به عنوان یک آلیاژ مقاوم در برابر حرارت در نظر گرفته می‌شود.

استیل نسوز 309 علاوه بر مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون، دارای مقاومت کششی و کرنشی بالا در دماهای بالا است. در محیط‌های شرجی و دریایی نسبت به نوع 304 مقاومت بیشتری دارد. استیل 309 در مقایسه با ورق استیل 304 مقاومت و استحکام بالایی در برابر انواع خوردگی فلزات دارد و به همین علت یکی از ورق‌های پرکاربرد در صنعت محسوب می‌شود.

ورق استیل نسوز 309
ورق استیل نسوز 309

گریدهای ورق استیل نسوز

فولادهای زنگ نزن 309S (گرید 309S) فولادهای آستنیتی مقاوم در برابر گرما با کروم و نیکل بالا، نسخه کم کربن 309 است.

استاندارد‌های مرتبط با استیل 309

استاندارد‌های مرتبط با ورق استیل نسوز را در جدول پایین می‌بینید:

ASTM A167 ASME SA249 ASTM A314 ASTM A580
ASTM A249 ASME SA312 ASTM A358 FED QQ-S-763
ASTM A276 ASME SA358 ASTM A403 FED QQ-S-766
ASTM A473 ASME SA403 ASTM A409 MIL-S-862
ASTM A479 ASME SA409 ASTM A511 SAE J405 (30309)
DIN 1.4828 ASTM A312 ASTM A554 SAE 30309

خواص شیمیایی ورق استیل 309

خواص شیمیایی استیل 309 را در زیر می‌بینید:

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) فسفر (P) گوگرد (S) کروم (Cr) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni)
309 0.08 2.0 0.75 0 – 0.040 0.03 22.0 – 24.0 2.0 – 3.0 12.0 – 15.0
خرید ورق استیل نسوز 309
خرید ورق استیل نسوز 309

خواص فیزیکی ورق استیل 309

خواص فیزیکی استیل نسوز 309 را در زیر می‌بینید:

گرید فولاد چگالی (g/cm3) مدول الاستیک (MPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.cm)

ضریب انبساط حرارتی

هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
309 9.01 200 * 103

78

14.9 : 0-100C

16.7 : 100-315C

17.3 : 315-538C

15.6 : 0-100C

18.7 : 0-500C

0.50

خواص مکانیکی ورق استیل نسوز

خواص مکانیکی ورق استیل نسوز را در زیر می‌بینید:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی (راکول بی HRB)
309 620 205 40 95

استانداردهای معادل ورق استیل 309

استانداردهای معادل ورق استیل 309 چیست؟ در جدول زیر این استانداردها مشخص شده‌اند:

گرید فولاد استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) شماره UNS استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
309 _ _ _ 1.4833 _ S30900 _

جایگزین‌های ورق استیل نسوز

آلیاژ 1.4841 که با نام 314 شهرت دارد، به عنوان ورق نسوز و جایگزین ورق استیل 309 معرفی می‌شود خاصیتی مشابه با استیل 309 داشته و بالاترین تحمل حرارتی را دارد. و همچنین آلیاژ 1.4845یا 310S نیز از انواع مشابه این آلیاژ است.

آلیاژ 310 از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی مشابه استیل 309 و 314 است و این گرید نیز به عنوان ورق نسوز شناخته می‌شود.

خواص استیل 309

ورق استیل 309 را می‌توان مشابه ورق استیل 304 ماشینکاری کرد و می‌توان با استفاده از روش‌های جوشکاری ذوبی یا مقاومتی جوش داد. روش جوشکاری استیلن برای جوشکاری انواع آلیاژ استیل 309 ترجیح داده نمی‌شود.

  • استیل 309 در دمای 1038-1121 درجه سانتیگراد (1900-2050 درجه فارنهایت) آنیل می‌شود و سپس در آب سرد می‌شود.
  • استیل 309 قابلیت عملیات حرارتی ندارد. استحکام و سختی این آلیاژ را می‌توان با کار سرد افزایش داد.
قیمت ورق استیل نسوز 309
قیمت ورق استیل نسوز 309

کاربردهای ورق استیل 309

ورق استیل نسوز در بسیاری از صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌و پالایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.از جمله کاربرد‌های این ورق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اجزای مشعل
  • بافل مبدل‌های حرارتی
  • اجزای کوره
  • آسترهای فر
  • ورق‌های جعبه آتش نشانی
  • ظروف پخت با دمای بالا

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استنلس استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

سوالات متداول

چرا به ورق استیل 309 ورق استیل نسوز می گویند؟
آلیاژ 309 در مقایسه با گریدهای دیگر سری 300 نظیر 304 و 316 میزان کروم و نیکل بالاتری دارد که علاوه بر مقاومت به خوردگی، میزان مقاومت به اکسیداسیون را در دماهای بالاتر تا 1050 درجه سانتیگراد افزایش می‌دهد. این ویژگی گرید 309 را به گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در صنایعی که با حرارت بالا سروکار دارند تبدیل می‌کند. بهمین دلیل در بازار اصطلاحاً به ورق استیل 309 ورق نسوز می‌گویند.
چه جایگزینی برای ورق استیل 309 وجود دارد؟
خصوصیتی که ورق استیل 309 را برجسته می‌سازد مقاومت بالا نسبت به حرارت است. برخی از گرید‌های سری 300 با افزودن میران کروم و نیکل این مقاومت را به سطح بالاتری ارتقا می‌دهند که اصطلاح نسوز به آنها اتلاق می‌شود. علاوه بر استیل 309، گریدهای 310 و 314 نیز در این زمره قرار می‌گیرند. گرید 309 در مقایسه با 310 نیکل و کروم کمتری دارد و محدوده دمایی آن نیز در مقایسه با 310 کمی پایین‌تر است و طبعاً قیمت پایین‌تری نیز دارد.
کاربرد ورق استیل 309 در صنایع مختلف چیست؟
بطور کلی در هر بخشی از فرآیندهای صنعتی که در معرض حرارت بالا باشند، ورق استیل 309 بکار می‌آید. نظیر دیگ و بویلر، اجزای کوره، اجزای مشعل و سیستم‌های گرمایشی، بافل مبدل‌های حرارتی و ... . کاربرد استنلس استیل 309 در بخش‌های مختلف صنعتی همچون صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، تولید سیمان و سرامیک‌سازی، تولید پلاستیک و… بسیار رایج است.
مقاومت ورق 309 در برابر خوردگی چطور است؟
میزان نیکل و کروم در ورق 309 از گرید 316 (که بسیار مقاومت به خوردگی شناخته می‌شود) نیز بالاتر است. استنلس استیل 309 دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی است، به ویژه در برابر خوردگی ترکیبی (intergranular corrosion) و خوردگی در دمای بالاست. استفاده از استنلس استیل 309 با کربن کمتر، می‌تواند خوردگی ترکیبی را نیز کاهش دهد و مقاومت به خوردگی را بهبود بخشد. همچنین، فرآیند آنیل در دما و زمان مناسب می‌تواند خواص مقاومت به خوردگی را در این آلیاژ بهبود ببخشد.
ورق استیل 309 تا در چه محدوده دمایی مقاوم است؟
گرید ۳۰۹ و 3۰۹S در دماهای بالا در برابر اکسیداسیون مقاوم هستند. برای سرویس متناوب تا دمای 980 سانتیگراد و برای سرویس پیوسته تا دمای 1095 سانتیگراد را تحمل می‌کند و بهمین دلیل گزینه مناسبی برای ساخت بخش‌های حرارتی تجهیزات در صنایع هستند.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید