آخرین به‌روزرسانی:

لوله استیل 310S

آلیاژ 310S
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه قطر خارجی کیفیت سطح قطر داخلی طول آلیاژ رده اندازه ضخامت واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 4 اینچ رده 40 20322 97.39 Kg 114.3 mm مات 102.26 mm 6 متری 310S 40S 4 inch 6.02 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز 507,600 تومان هر شاخه49,435,164 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ½ اینچ رده 10 20306 7.69 Kg 21.34 mm مات 15.8 mm 6 متری 310S 10S ½ inch 2.77 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ½ اینچ رده 80 20307 9.81 Kg 21.34 mm مات 13.88 mm 6 متری 310S 80S ½ inch 3.73 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ¾ اینچ رده 40 20319 10.22 Kg 26.7 mm مات 20.96 mm 6 متری 310S 40S ¾ inch 2.87 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز ¾ اینچ رده 80 20320 13.31 Kg 26.7 mm مات 18.88 mm 6 متری 310S 80S ¾ inch 3.91 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1 اینچ رده 40 20304 15.16 Kg 33.4 mm مات 26.64 mm 6 متری 310S 40S 1 inch 3.38 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1 اینچ رده 80 20305 19.61 Kg 33.4 mm مات 24.3 mm 6 متری 310S 80S 1 inch 4.55 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1¼ اینچ رده 40 20311 20.55 Kg 42.2 mm مات 35.08 mm 6 متری 310S 40S
inch
3.56 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1¼ اینچ رده 80 20312 27.06 Kg 42.2 mm مات 32.5 mm 6 متری 310S 80S
inch
4.85 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1½ اینچ رده 40 20308 24.53 Kg 48.3 mm مات 40.94 mm 6 متری 310S 40S
inch
3.68 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 1½ اینچ رده 80 20309 32.8 Kg 48.3 mm مات 38.14 mm 6 متری 310S 80S
inch
5.08 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 2 اینچ رده 10 20313 23.81 Kg 60.3 mm مات 54.76 mm 6 متری 310S 10S 2 inch 2.77 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 2 اینچ رده 40 20314 32.94 Kg 60.3 mm مات 52.48 mm 6 متری 310S 40S 2 inch 3.91 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 2 اینچ رده 80 20315 45.32 Kg 60.3 mm مات 49.22 mm 6 متری 310S 80S 2 inch 5.54 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 2½ اینچ رده 40 20310 69.11 Kg 73 mm مات 58.98 mm 6 متری 310S 40S
inch
7.01 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 3 اینچ رده 40 20317 68.41 Kg 88.9 mm مات 77.92 mm 6 متری 310S 40S 3 inch 5.49 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 3 اینچ رده 80 20318 92.53 Kg 88.9 mm مات 73.66 mm 6 متری 310S 80S 3 inch 7.62 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 3 اینچ رده 10 20316 39.12 Kg 88.9 mm مات 82.8 mm 6 متری 310S 10S 3 inch 3.05 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 4 اینچ رده 10 20321 50.69 Kg 114.3 mm مات 108.2 mm 6 متری 310S 10S 4 inch 3.05 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 4 اینچ رده 80 20323 135.23 Kg 114.3 mm مات 97.18 mm 6 متری 310S 80S 4 inch 8.56 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 5 اینچ رده 10 20324 70.05 Kg 141.3 mm مات 134.5 mm 6 متری 310S 10S 5 inch 3.4 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 5 اینچ رده 40 20325 131.86 Kg 141.3 mm مات 128.2 mm 6 متری 310S 40S 5 inch 6.55 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 5 اینچ رده 80 20326 187.61 Kg 141.3 mm مات 122.24 mm 6 متری 310S 80S 5 inch 9.53 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 6 اینچ رده 10 20327 83.76 Kg 168.3 mm مات 161.5 mm 6 متری 310S 10S 6 inch 3.4 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
لوله استیل مانیسمان 310S سایز 6 اینچ رده 40 20328 171.22 Kg 168.3 mm مات 154.08 mm 6 متری 310S 40S 6 inch 7.11 mm کیلوگرم صنایع نفت بدون درز تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

لوله استیل 310S چیست؟

فولادهای زنگ نزن، فولادهای آلیاژی هستند که به دلیل وجود مقادیر زیاد کروم، مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به سایر فولادها دارند و بر اساس ساختار کریستالی آنها به فولادهای فریتی، آستنیتی و مارتنزیتی تقسیم می‌شوند. آلیاژ لوله استیل 310S که از دسته فولادهای ضد زنگ نسوز است حاوی 25% کروم و 20% نیکل است که در برابر اکسیداسیون و خوردگی بسیار مقاوم است. استیل 310S نیز از همین خانواده و یک نسخه با کربن پایین‌تر است.

از استیل 310 برای قطعاتی که به مقاومت در برابر خوردگی و حرارت و مقاومت در برابر اکسیداسیون تا 1095 درجه سلسیوس نیاز دارند استفاده می‌شود. استحکام این گرید در دماهای بالا مشابه فولاد ضد زنگ 304 است. به لوله استیل 310، لوله استیل نسوز هم گفته می‌شود و عموماً به عنوان یک آلیاژ مقاوم در برابر حرارت در نظر گرفته می‌شود. این ورق علاوه بر مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون، دارای مقاومت کششی و کرنشی و استحکام خزشی خوبی در دماهای بالا است.

لوله استیل 310S
لوله استیل 310S

گریدهای لوله استیل 310S

گرید 310، فولادهای زنگ نزن 310 فولادهای زنگ نزن آستنیتی مقاوم در برابر گرما با کروم و نیکل بالا، نسخه با کربن بیشتر از 310S است.

خواص شیمیایی لوله استیل 310S

خواص شیمیایی لوله های استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) فسفر (P) گوگرد (S) کروم (Cr) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni)
310S 0.08 2.0 0.75 0.040 0.03 24.0 – 26.0 0.75 19.0 – 22.0

خواص فیزیکی لوله استیل 310S

خواص فیزیکی لوله استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد چگالی

(g/cm3)

مدول الاستیک

(MPa)

مقاومت الکتریکی

(nΩ.cm)

ضریب انبساط حرارتی هدایت حرارتی

(W/m.K)

گرمای ویژه

(J/kg.K)

310S 9.1 200 * 103 94

14.4 : 0-100C

16.7 : 0-315C

17.3 : 0-540C

17.5 : 0-650C

13.8 : 0-100C 0.50

خواص مکانیکی لوله استیل 310S

خواص مکانیکی لوله استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی

(راکول بی HRB)

310S 520 205 40 95
استفاده از لوله 310S در صنایع نفت و گاز
استفاده از لوله 310S در صنایع نفت و گاز

استانداردهای معادل لوله استیل 310S

استانداردهای معادل لوله های استیل 310S را در جدول زیر می‌بینید:

گرید فولاد استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) شماره UNS استاندارد ژاپنی (JIS)
BS EN شماره نام
310S 2361 310S24 _ 1.4845 X8CrNi25-21 S31008 JIS SUS310S

جایگزین‌های لوله استیل 310S

آلیاژ1.4841 که با نام 314 شهرت دارد، به عنوان لوله نسوز و با خاصیتی مشابه، جایگزین لوله استیل 310S معرفی می‌شود و بالاترین تحمل حرارتی را دارد. و همچنین آلیاژ 1.4833 یا 309 نیز از انواع آلیاژ نسوز است.

لوله استیل آلیاژ 310 از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی مشابه لوله استیل 309 (استنلس استیل 309) و ورق استیل 314 است و به عنوان لوله نسوز شناخته می‌شود.همچنین آلیاژ 310 نیز نوع با کربن بیشتر همین آلیاژ است.

کاربرد لوله 310 در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاهی
کاربرد لوله 310 در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاهی

خواص لوله استیل 310S

آلیاژهای 310/310S در محدوده دمایی 975 - 1175 درجه سانتیگراد ساخته می‌شوند. با حرارت دادن تا محدوده دمایی 1065-1040 درجه سانتیگراد آنیل شده و در همین دما نگه داشته می‌شود تا کاملاً ریزساختار یکنواختی پیدا کند.

این لوله از نظر قابلیت ماشینکاری مشابه استنلس استیل 304 هستند و با الکترودهای منطبق و فلزات پرکننده جوش داده می‌شوند.

لوله استیل 310 مانند سایر فولادهای زنگ نزن آستنیتی، نمی‌توانند با عملیات حرارتی سخت شوند. آنها را می‌توان با کار سرد سخت کرد. 

کاربردهای لوله استیل 310S

کاربردهای لوله استیل 310S

کاربردهای لوله استیل 310S

آلیاژ 310/310S در بسیاری از صنایع شیمیایی و پتروشیمی و پالایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.از جمله کاربرد‌های این لوله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

سیستم‌های گرمایشی تابشی، پیچ‌های نسوز، لایه‌های بیرونی محفظه‌های نسوز ریخته گری و ذوب فولاد، اجزای مشعل، دیگ و بویلر، بافل مبدل‌های حرارتی، اجزای کوره و سایر قطعاتی که قرار است در دمای بالا کار کنند.

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

 

 

لوله استیل 310S

لوله استیل 310S

سوالات متداول

 

لوله استیل یا استنلس استیل چیست؟

لوله استیل، یکی از انواع لوله‌های فولادی است که به لوله استیل یا لوله زنگ‌نزن نیز شناخته می‌شود. در تولید لوله استیل علاوه بر آهن و کربن از عناصر آلیاژی دیگری مثل کُروم و نیکل نیز استفاده می‌شود.

آیا محصول لوله استیل ضد‌زنگ تزئینی را برش خورده می‌فروشید؟

بله ما در استیل رخ این امکان را داریم تا طبق سفارش شما و با استفاده از دستگاه‌های مدرن و پیشرفته از جمله برش لیزر انواع لوله و ورق را برش زده و تحویل دهیم.

لوله استیل 316 دکوراتیو چیست؟

لوله استیل 316 دارای مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به استیل 304 است که افزایش میزان مقاومت به خوردگی آن به دلیل وجود حدود 10 تا 12% نیکل و 16 تا 18% کروم است و بیشتر در دکوراسیون داخلی و ساخت بخش‌های تزئینی ساختمان مثل نرده در محیط‌های با خورندگی بالا ، صنایع لبنی، نوشابه سازی، غذایی و شیمیایی کاربرد دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید