آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل 430 بگیر

آلیاژ استیل 430
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B 10311 مات 2B استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 کیلوگرم 2.9 Kg/m صنعتی ورق رول 118,500 تومان هر واحد343,650 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 براق BA 10023 براق BA استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 کیلوگرم 7.08 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد922,524 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B 10312 مات 2B استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 کیلوگرم 2.97 Kg/m صنعتی ورق رول 118,500 تومان هر واحد351,945 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 براق BA 10024 براق BA استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 کیلوگرم 7.43 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد968,129 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 براق BA 10025 براق BA استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 کیلوگرم 4.76 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد620,228 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10026 خش دار No.4 استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 کیلوگرم 7.08 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد922,524 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10027 خش دار No.4 استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 کیلوگرم 7.43 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد968,129 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 10028 خش دار No.4 استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 کیلوگرم 4.76 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد620,228 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 براق BA 10010 براق BA استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.3 کیلوگرم 2.9 Kg/m دکوراتیو ورق رول 118,500 تومان هر واحد343,650 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 براق BA 10011 براق BA استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.3 کیلوگرم 2.97 Kg/m دکوراتیو ورق رول 118,500 تومان هر واحد351,945 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B 10310 مات 2B استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.3 کیلوگرم 2.38 Kg/m صنعتی ورق رول 118,500 تومان هر واحد282,030 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.45 مات 2B 10995 مات 2B استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.45 کیلوگرم 4.35 Kg/m دکوراتیو ورق رول 118,500 تومان هر واحد515,475 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 خش دار No.4 10066 خش دار No.4 استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 کیلوگرم 9.44 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد1,230,032 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 خش دار No.4 10067 خش دار No.4 استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 کیلوگرم 9.91 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد1,291,273 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 خش دار No.4 10068 خش دار No.4 استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 کیلوگرم 6.34 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد826,102 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.4 مات 2B 10331 مات 2B استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.4 کیلوگرم 3.17 Kg/m صنعتی ورق رول 118,500 تومان هر واحد375,645 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.4 مات 2B 10332 مات 2B استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.4 کیلوگرم 3.87 Kg/m صنعتی ورق رول 118,500 تومان هر واحد458,595 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.4 براق BA 10049 براق BA استیل 430 عرض 1000 ضخامت 0.4 کیلوگرم 3.17 Kg/m دکوراتیو ورق رول 118,500 تومان هر واحد375,645 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B 10333 مات 2B استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.4 کیلوگرم 3.97 Kg/m صنعتی ورق رول 118,500 تومان هر واحد470,445 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.4 براق BA 10050 براق BA استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.4 کیلوگرم 3.87 Kg/m دکوراتیو ورق رول 118,500 تومان هر واحد458,595 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.4 براق BA 10051 براق BA استیل 430 عرض 1250 ضخامت 0.4 کیلوگرم 3.97 Kg/m دکوراتیو ورق رول 118,500 تومان هر واحد470,445 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 براق BA 10063 براق BA استیل 430 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 کیلوگرم 9.44 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد1,230,032 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 براق BA 10064 براق BA استیل 430 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 کیلوگرم 9.91 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد1,291,273 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 براق BA 10065 براق BA استیل 430 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 کیلوگرم 6.34 Kg دکوراتیو ورق شیت 130,300 تومان هر واحد826,102 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.5 براق BA 10090 براق BA استیل 430 عرض 1220 ضخامت 0.5 کیلوگرم 4.84 Kg/m دکوراتیو ورق رول 118,500 تومان هر واحد573,540 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات

ورق استیل 430 چیست؟

استیل 430 یکی از گریدهای استیل است که ویژگی‌های خاصی دارد و به همین دلیل نیز کاربرد ورق استیل بگیر بسیار گسترده است. استیل 430 در ساختار خود حاوی 16 تا 18 درصد کروم است. میزان بالای کروم در ساختار این آلیاژ سبب مقاومت به خوردگی مطلوب آن شده است. در ضمن کاربرد ورق استیل 430 در محیط‌های حاوی اسید نیتریک نیز بسیار مطلوب است.

کاربرد ورق 430 در مواردی که نیاز به جوشکاری باشد نیز زیاد است. به دلیل محتوای کم کربن در ساختار استیل 430، می‌توان آن را به راحتی جوشکاری کرد. از دلایل دیگر کاربرد ورق 430 در صنایع گوناگون، قابلیت ماشینکاری و قابلیت شکل دهی خوب این ورق است. ورق بگیر 430 نرخ کارسختی پایینی دارد و می‌توان آن را به راحتی خم کرد و شکل داد.

ورق استیل 430
ورق استیل 430

راهنمای خرید ورق استیل 430

استنلس استیل 430 یا 1.4016 یک آلیاژ حاوی کروم است و از گروه فولادهای فریتی است. این آلیاژ به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و شکل پذیری خوب، همراه با مقاومت در برابر اسید نیتریک شناخته شده است که می‌توان از آن در کاربردهای شیمیایی خاصی استفاده کرد.

ورق استیل 430 یک فولاد زنگ نزن است که با عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. به وسیله کار سرد شکل پذیری خوبی از خود نشان می‌دهد و می‌توان آن را به راحتی به بسیاری از اشکال دلخواه درآورد. ورق استیل بگیر 430 مغناطیسی است. 

در روش‌های ساخت مانند آهنگری، این ورق باید پس از حرارت دهی یکنواخت تا دمای 816-1038 درجه سانتیگراد مورد عملیات قرار گیرد. سپس قطعه باید در هوا تا دمای اتاق خنک شود و آنیل شود. قرار گرفتن طولانی مدت در دمای اتاق باعث رشد دانه می‌شود. پس از این کار باید اجتناب شود زیرا رشد بیش از حد دانه می‌تواند باعث ایجاد بافت «پوست پرتقال» روی سطح قطعه شود. از آنجایی که آلیاژ 430 معمولاً در کاربردهای دکوراتیو استفاده می‌شود، پرداخت سطح بسیار مهم است.

گریدهای ورق استیل بگیر

استیل گرید 430F نیز معمولا به شکل میله‌ای، برای استفاده در ساخت پیچ و یراق، شفت‌ها، پینیون، چرخ دنده و دستگاه‌های پیچ گوشتی اتوماتیک استفاده می‌شود.

گرید 434 دارای خواص مشابه با گرید 430 است، اگرچه یک نسخه حاوی مولیبدن است. محتوای مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی آن را افزایش می‌دهد.

ویژگی‌های ورق استیل بگیر چیست؟

ورق استیل 430 دارای ساختاری فریتی است و خاصیت مغناطیسی دارد. به همین دلیل نیز در صنعت آن را با نام ورق استیل بگیر می‌شناسند. ساختار فریتی و محتوای کم کربن درون ساختار سبب شده است تا استیل 430 را نتوان با انجام عملیات حرارتی سخت کرد. برای افزایش استحکام ورق بگیر باید از فرآیندهای کارسرد بهره جست.

مقاومت به خوردگی استیل 430

به دلیل مقاومت بسیار خوب استیل 430 در برابر خوردگی تنشی، کاربرد ورق استیل بگیر در محیط‌هایی حاوی مواد خورنده و تحت تنش زیاد است. ورق استیل 430 در برابر اسیدهای آلی، فسفریک اسید و استیک اسید مقاومت بسیار خوبی دارد. همچنین ورق بگیر در دماهای بالا نیز در برابر اکسیداسیون مقاوم است.

یکی از معایب استیل 430، شکنندگی در دمای کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد است. به همین دلیل کاربرد ورق استیل 430 در این دما بسیار محدود است چرا که در این دما، ورق استیل بگیر در مقابل نیرو‌های وارد شده رفتار شکست ترد دارد.

خرید ورق استیل 430
خرید ورق استیل 430

خواص شیمیایی ورق استیل 430

خواص شیمیایی ورق استیل بگیر را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

گرید فولاد کربن (C) منگنز (Mn) سیلیسیم (Si) فسفر (P) گوگرد (S) کروم (Cr) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni)
430 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0 – 18.0 0.50 0.50

خواص فیزیکی ورق استیل 430

خواص فیزیکی ورق 430 را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

گرید فولاد چگالی (g/cm3) مدول الاستیک (MPa) مقاومت الکتریکی (nΩ.cm)

ضریب انبساط حرارتی

هدایت حرارتی (W/m.K) گرمای ویژه (J/kg.K)
430 7.74 200 * 103 60

10.4 : 0-100C

11.4 : 0-538C

26.1: 0-100C

26.3 : 0-500C

0.46

خواص مکانیکی ورق استیل 430

خواص مکانیکی ورق استیل بگیر را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

گرید فولاد استحکام کششی (MPa) استحکام تسلیم (MPa) درصد ازیاد طول سختی (راکول بی HRB)
430 450 205 22 89

استانداردهای معادل ورق استیل 430

استانداردهای ورق استیل بگیر را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

گرید فولاد شماره UNS استاندارد بریتانیایی استاندارد اروپایی (Euronorm) استاندارد سوئدی (Swedish SS) استاندارد ژاپنی (JIS)

BS

EN شماره

نام

430 S43000 430S17 60 1.4016 X8Cr17 2320 SUS 430
430F S43020 1.4104 X12CrMoS17 2383 SUS 430F
قیمت ورق استیل 430
قیمت ورق استیل 430

جایگزین‌های ورق استیل بگیر

در شرایط کاری گوناگون با توجه به فاکتورهای محیطی مختلف می‌توان از جایگزین‌های استیل 430 نیز استفاده کرد.

گرید فولاد دلیل جایگزینی با 430
430F قابلیت ماشینکاری بیشتری از 430 است و کاهش اندکی در مقاومت به خوردگی دارد که قابل قبول است
434 مقاومت به خوردگی حفره‌ای بهتری دارد
304 مقاومت در برابر خوردگی کمی‌بالاتر، همراه با بهبود در قابلیت جوشکاری و شکل دهی سرد
316 مقاومت به خوردگی بالاتری دارد، قابلیت جوشکاری و شکل دهی سرد بهبود یافته است.
3CR12 مقاومت خوردگی کمتر با هزینه‌ای قابل قبول دارد.

خواص ورق استیل 430

ورق استیل 430 مقاومت خوبی در برابر خوردگی انواع زیادی از مواد مانند اسید نیتریک و برخی اسیدهای آلی دارد و مانند سایر گریدهای فریتی، مقاومتش در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش بسیار بالا است.

استیل 430 در دمای حداکثر 870 درجه سانتیگراد و در حرارت مداوم تا 815 درجه سانتیگراد مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون دارد. پس از گرم شدن طولانی مدت در دمای 400-600 درجه سانتیگراد، ورق ضد زنگ 430 ممکن است شکننده شده و نیاز به بازپخت داشته باشد. ورق استیل بگیر به راحتی قابل کار سرد است، اما به اندازه آلیاژ 304 انعطاف پذیر نیست. مزیت 430 نسبت به 304 قیمت پایین آن به علت محتوای نیکل کم در این الیاژ است. (انواع آلیاژ استیل)

کاربردهای ورق استیل 430
کاربردهای ورق استیل 430

کاربرد ورق استیل 430 

وسایل نقلیه عمومی و ریلی و جاده‌ای، کانتینر سازی، انبار و وسایل حمل و نقل برای صنعت قند، ظروف پخت و پز، بست، فرآوری مواد غذایی، قطعات مشعل روغن.

البته رایج‌ترین کاربردهای 430 در آشپزخانه صنعتی، لوازم خانگی و تزئینات تزئینی است.

  • محفظه داخلی ماشین ظرفشویی
  • قالب داخلی یخچال
  • انواع تکیه گاه و بست
  • بدنه اجاق گاز
  • لوله داخلی دودکش

کاربرد کلیدی گرید 430F در ساخت قطعات ماشینکاری شده است که به طور مکرر استفاده می‌شوند.

مجموعه استیل رخ تامین کننده انواع محصولات استنلس استیل با کیفیت بالا مانند لوله‌ استیل دکوراتیو و صنعتی کویل و ورق استیل است. ما انواع و استانداردهای مختلف محصولات استنلس استیل را در سراسر ایران با قیمت مناسب و کیفیت عالی به فروش می‌رسانیم.

سوالات متداول

چرا به ورق استیل 430 ورق نگیر می گویند؟

خاصیت مغناطیسی در فولادهای ضد زنگ ناشی از ریز ساختار آنهاست. با افزایش میزان کروم و نیکل، ساختار آستنیتی ایجاد شده که باعث از بین رفتن خاصیت مغناطیسی می‌شود. ورق 430 یک آلیاژ پایه آهن با ساختار فریتی است و بهمین دلیل دارای خاصیت مغناطیسی هستند و به آهربا جذب می‌شود.

تفاوت ورق استیل 430 یا 304 چیست؟

ورق استیل 430 از سری فولادهای ضد زنگ فریتی است و 304 از سری آستنیتی. بارز ترین تفاوت در ترکیب آلیاژی این دو میزان نیکل است که در 304 حداقل 8 درصد است و در 430 کمتر از 1 درصد. همچنین میزان کروم در 304 حدود 2 درصد از 430 بیشتر است. خاصیت مغناطیسی نیز یکی دیگر تفاوت های بارز این دو است که در بازار به ورق 304 ورق نگیر (فاقد خاصیت مغناطیسی) و به 430 ورق بگیر (دارای خاصیت مغناطیسی) می‌گویند. این تمایز باعث می‌شود با داشتن یک آهنربا بتوان این دو آلیاژ را از هم تشخیص داد.

ورق استیل 430 در کجا بیشتر کاربرد دارد؟

ورق 430 ضمن دارا بودن مقاومت مطلوب نسبت به خوردگی، بعلت میزان پایین نیکل قیمت مناسبی دارد. بنابراین کاربردهای مختلفی در معماری و صنعت دارد. در ماشین آلاتی که با دمای بالا یا محیط‌های خورنده شدید تماس ندارد می‌تواند استفاده شود. در ساخت تجهیزات آشپزخانه نظیر میزکار و هود و اجاق‌گاز، گزینه‌ای ارزان تر از 304 است. در مصارف دکوراتیو نیز در طراحی اتاق آسانسور و معماری داخلی با تنوع سطوح رنگی و براق و خشدار بکار می‌رود. همچنین در ساخت آشپزخانه‌های صنعتی در قفسه و طبقه‌بندی‌ها و کابینت سازی کاربرد دارد.

ورق استیل 430 در مقابل چه ترکیباتی نسبت به خوردگی مقاوم است ؟

ورق استیل 430 نسبت به خوردگی اسید نیتریک، بسیاری از اسیدهای آلی و غذایی مقاومت خوبی دارد. گازهای حاوی گوگرد نیز باعث خوردگی در این آلیاژ نمی‌شود. نقطه ضعف گرید 430 خوردگی حفره ای در اثر اسیدهای احیا کننده می‌باشند.

ورق استیل 430 در برابر خوردگی ناشی از اسید نیتریک، گازهای حاوی گوگرد و بسیاری از اسیدهای آلی و غذایی مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد. مقاومت این آلیاژ در برابر خوردگی حفره‌ای ناشی از اسیدهای احیاکننده رقیق، بر خلاف فولادهای زنگ نزن آستنیتی حاوی کروم و نیکل، ضعیف می‌باشد. ورق استیل 430 همچنین در کاربردهای متناوب تا دمای 870 درجه سانتی‌گراد و در کاربردهای مداوم بین 790 تا 815 درجه سانتی‌گراد مقاومت کرده و خواص مکانیکی خود را حفظ می‌کند.

آیا ورق استیل 430 جایگزین مناسبی برای گرید 304 است؟

ورق 430 و 304 کاربردهای مشابهی دارند و بهمین دلیل در بسیاری از موارد نظیر تولید لوازم آشپزخانه، سینک ظرفشویی و هود گاز بکار می‌رود. هر چند ورق 430 نسبت به اسید نیتریک مقاومت خوبی دارد اما بعلت میزان پایین نیکل (حدود 1 درصد) از نظر مقاومت به خوردگی عملکرد پایین‌تری نسبت به 304 دارد و صرفا در شرایطی که مقطع در معرض مواد خورنده قوی نباشد یا در دمای متوسط قرار گیرد می‌توان گرید 430 را جایگزین 304 استفاده کرد. در کاربری دکوراتیو در اغلب موارد گرید 430 کیفیت لازم را از نظر مقاومت به خوردگی دارا می‌باشد و بعنوان یک جایگزین ارزان‌تر بجای گرید 304 بکار می‌رود.

آیا ورق استیل 430 برای جوشکاری نامناسب است؟

گرید 430 برای جوشکاری گزینه ایده آلی نیست و محدودیت‌هایی دارد. لازم است قبل از جوشکاری تا دمای 150 تا 200 درجه سانتیگراد گرم شود و پس از جوشکاری، منظقه جوش در محدوده دمایی 790 تا 815 درجه تحت عملیات حرارتی قرار گیرد تا از خطر ترد شدن محل جوش جلوگیری بعمل آید. محتوای کربن پایین و نبود عناصر تثبیت کننده باعث می‌شود که عملیات آنیل پس از جوشکاری برای بازیابی مقاومت به خوردگی ضروری گردد. برای جوشکاری 430 لازم است از فیلرهای AWS E/ER 308L و 430 استفاده گردد.

عملکرد ورق استیل 430 در دماهای بالا و پایین چگونه است؟

گرید 430 می‌تواند بطور دائم در معرض دمای 790 تا 815 درجه سانتی‌گراد مقاومت کند و در کاربری های متناوب تا دمای 870 درجه سانتی‌گراد مقاومت دارد. البته در دمای 400 تا 600 درجه ترد و شکننده می‌شود که این مشکل در صورت قرار گرفتن این آلیاژ در دمای زیر صفر بمدت طولانی نیز بروز می‌کند.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید