آخرین به‌روزرسانی:

سایر مقاطع استیل

آلیاژ 304
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه ضخامت واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 3 mm 32001 4.28 Kg 6 متری 304 30 mm 3 mm کیلوگرم 218,600 تومان هر شاخه935,608 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 3 mm 35001 0.34 Kg 6 متری 304 3 mm کیلوگرم 179,100 تومان هر شاخه60,894 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 4 mm 35002 0.6 Kg 6 متری 304 4 mm کیلوگرم 179,100 تومان هر شاخه107,460 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 4 mm 32002 5.71 Kg 6 متری 304 30 mm 4 mm کیلوگرم 218,600 تومان هر شاخه1,248,206 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
چهارپهلو 304 سایز 6 mm 36002 1.71 Kg 6 متری 304 6 mm کیلوگرم 241,500 تومان هر شاخه412,965 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 5 mm 35003 0.93 Kg 6 متری 304 5 mm کیلوگرم 179,100 تومان هر شاخه166,563 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 6 mm 35004 1.34 Kg 6 متری 304 6 mm کیلوگرم 179,100 تومان هر شاخه239,994 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 8 mm 35005 2.39 Kg 6 متری 304 8 mm کیلوگرم 179,100 تومان هر شاخه428,049 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 4 mm 32003 7.61 Kg 6 متری 304 40 mm 4 mm کیلوگرم 218,600 تومان هر شاخه1,663,546 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 10 mm 35006 3.74 Kg 6 متری 304 10 mm کیلوگرم 179,100 تومان هر شاخه669,834 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 430
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه ضخامت واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 1 ضخامت 1 mm 38019 1000 X 2000 mm 430 1 mm 1 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 1 mm 38020 1000 X 2000 mm 430 2 mm 1 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 1 mm 38021 1000 X 2000 mm 430 5 mm 1 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 1.5 ضخامت 1.5 mm 38022 1000 X 2000 mm 430 1.5 mm 1.5 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm 38023 1000 X 2000 mm 430 2 mm 1.5 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 1.5 mm 38024 1000 X 2000 mm 430 5 mm 1.5 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 2 ضخامت 2 mm 38025 1000 X 2000 mm 430 2 mm 2 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 5 ضخامت 2 mm 38026 1000 X 2000 mm 430 5 mm 2 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 430 چشمه 15 ضخامت 2 mm 38027 1000 X 2000 mm 430 15 mm 2 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 316 و 316L
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه ضخامت واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 316 سایز 3 mm 35049 0.34 Kg 6 متری 316 3 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه94,588 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 4 mm 35050 0.6 Kg 6 متری 316 4 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه166,920 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 5 mm 35051 0.93 Kg 6 متری 316 5 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه258,726 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 6 mm 35052 1.34 Kg 6 متری 316 6 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه372,788 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 8 mm 35053 2.39 Kg 6 متری 316 8 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه664,898 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 10 mm 35054 3.74 Kg 6 متری 316 10 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه1,040,468 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 12 mm 35055 5.38 Kg 6 متری 316 12 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه1,496,716 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 14 mm 35056 7.32 Kg 6 متری 316 14 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه2,036,424 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 15 mm 35057 8.4 Kg 6 متری 316 15 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه2,336,880 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 16 mm 35058 9.56 Kg 6 متری 316 16 mm کیلوگرم 278,200 تومان هر شاخه2,659,592 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 310
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه ضخامت واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 310 سایز 10 mm 35098 3.74 Kg 6 متری 310 10 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه3,030,522 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 12 mm 35099 5.38 Kg 6 متری 310 12 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه4,359,414 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 16 mm 35100 9.56 Kg 6 متری 310 16 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه7,746,468 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 20 mm 35101 14.94 Kg 6 متری 310 20 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه12,105,882 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 30 mm 35102 33.62 Kg 6 متری 310 30 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه27,242,286 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 40 mm 35103 59.76 Kg 6 متری 310 40 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه48,423,528 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 50 mm 35104 93.38 Kg 6 متری 310 50 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه75,665,814 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 60 mm 35105 134.46 Kg 6 متری 310 60 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه108,952,938 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 70 mm 35106 183.02 Kg 6 متری 310 70 mm کیلوگرم 810,300 تومان هر شاخه148,301,106 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
آلیاژ 420
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ سایز عددی اندازه ضخامت واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 420 سایز 10 mm A30239 3.74 Kg 6 متری 420 10 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه457,402 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 15 mm A30240 8.4 Kg 6 متری 420 15 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه1,027,320 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 20 mm A30241 14.94 Kg 6 متری 420 20 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه1,827,162 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 30 mm A30242 33.62 Kg 6 متری 420 30 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه4,111,726 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 40 mm A30243 59.76 Kg 6 متری 420 40 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه7,308,648 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 50 mm A30244 93.38 Kg 6 متری 420 50 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه11,420,374 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 60 mm A30245 134.46 Kg 6 متری 420 60 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه16,444,458 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 80 mm A30246 239.04 Kg 6 متری 420 80 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه29,234,592 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 100 mm A30247 373.5 Kg 6 متری 420 100 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه45,679,050 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 420 سایز 120 mm A30248 537.84 Kg 6 متری 420 120 mm کیلوگرم 122,300 تومان هر شاخه65,777,832 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید