آخرین به‌روزرسانی:

سایر مقاطع استیل

فیلترها
قیمت سایر مقاطع استیل
نام محصول شناسه محصول وزن شاخه طول آلیاژ اندازه ضخامت واحد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
میلگرد استیل 304 سایز 350 mm 35048 4575.41 Kg 6 متری 304 350 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه851,026,260 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 3 mm 35001 0.34 Kg 6 متری 304 3 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه63,240 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 4 mm 35050 0.6 Kg 6 متری 316 4 mm کیلوگرم 277,800 تومان هر شاخه166,680 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 310 سایز 60 mm 35105 134.46 Kg 6 متری 310 60 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق پانچ 2*1 304 چشمه 2 ضخامت 1.5 mm 38005     304 2 mm 1.5 mm کیلوگرم تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 18 mm 35011 12.1 Kg 6 متری 304 18 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه2,250,600 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 85 mm 35076 269.86 Kg 6 متری 316 85 mm کیلوگرم 277,800 تومان هر شاخه74,967,108 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تسمه استیل 304 سایز 40 ضخامت 4 mm 32003 7.61 Kg 6 متری 304 40 mm 4 mm کیلوگرم 236,500 تومان هر شاخه1,799,765 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تسمه استیل 304 سایز 50 ضخامت 10 mm 32019 23.79 Kg 6 متری 304 50 mm 10 mm کیلوگرم 236,500 تومان هر شاخه5,626,335 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
نبشی استیل 304 سایز 20 ضخامت 3 mm 34001 5.39 Kg 6 متری 304 20 mm 3 mm کیلوگرم 227,300 تومان هر شاخه1,225,147 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 28 mm 35015 29.28 Kg 6 متری 304 28 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه5,446,080 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 100 mm 35031 373.5 Kg 6 متری 304 100 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه69,471,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 320 mm 35047 3824.67 Kg 6 متری 304 320 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه711,388,620 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 28 mm 35063 29.28 Kg 6 متری 316 28 mm کیلوگرم 277,800 تومان هر شاخه8,133,984 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 100 mm 35079 373.5 Kg 6 متری 316 100 mm کیلوگرم 277,800 تومان هر شاخه103,758,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 300 mm 35095 3361.53 Kg 6 متری 316 300 mm کیلوگرم 277,800 تومان هر شاخه933,833,034 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
چهارپهلو 304 سایز 12 mm 36005 6.85 Kg 6 متری 304 12 mm کیلوگرم 300,700 تومان هر شاخه2,059,795 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
شش پهلو 304 سایز 22 mm 37005 19.74 Kg 6 متری 304 22 mm کیلوگرم 305,300 تومان هر شاخه6,026,622 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تسمه استیل 304 سایز 20 ضخامت 5 mm 32004 4.76 Kg 6 متری 304 20 mm 5 mm کیلوگرم 236,500 تومان هر شاخه1,125,740 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
تسمه استیل 304 سایز 30 ضخامت 12 mm 32020 17.13 Kg 6 متری 304 30 mm 12 mm کیلوگرم 236,500 تومان هر شاخه4,051,245 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
نبشی استیل 304 سایز 30 ضخامت 3 mm 34002 8.31 Kg 6 متری 304 30 mm 3 mm کیلوگرم 227,300 تومان هر شاخه1,888,863 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 30 mm 35016 33.62 Kg 6 متری 304 30 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه6,253,320 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 304 سایز 105 mm 35032 411.79 Kg 6 متری 304 105 mm کیلوگرم 186,000 تومان هر شاخه76,592,940 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 30 mm 35064 33.62 Kg 6 متری 316 30 mm کیلوگرم 277,800 تومان هر شاخه9,339,636 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
میلگرد استیل 316 سایز 105 mm 35080 411.79 Kg 6 متری 316 105 mm کیلوگرم 277,800 تومان هر شاخه114,395,262 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید