پروفیل استیل دکوراتیو | خرید انواع پروفیل استیل برای کاربردهای گوناگون از استیل رخ

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۰۴ مهر ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولکاربردآلیاژکیفیت سطحضخامتاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 mm31097دکوراتیو
201
براق BA
0.6 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.07 Kg
کیلوگرم
۱۰۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۱۵,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 mm31098دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.4 Kg
کیلوگرم
۱۰۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۵۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31099دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۸۴,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 mm31100دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۴۴,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 1.0 mm31101دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۰۰,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 mm31102دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 30 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۲۹,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 1.0 mm31103دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 30 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۰۹,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 mm31104دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 40 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۱۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 1.0 mm31105دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 40 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۱۶,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 mm31106دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 50 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۳۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 1.0 mm31107دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 50 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۶۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 mm31108دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
10 X 60 mm
6 متری
5.21 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۲۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 1.0 mm31109دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
10 X 60 mm
6 متری
6.47 Kg
کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۷۶,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.2 mm31110دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
100 X 100 mm
6 متری
22.56 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۵۴۹,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31111دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۷۷,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 mm31118دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۴۴,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 1.0 mm31119دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۰۰,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 mm31120دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
15 X 30 mm
6 متری
3.3 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۷۲,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 1.0 mm31121دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
15 X 30 mm
6 متری
4.09 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۶۲,۱۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.0 mm31122دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 100 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۶۸,۹۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.2 mm31123دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 100 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۱۷,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 mm31124دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 20 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۰۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.0 mm31125دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 20 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۸۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31126دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۵۴,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31127دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۵۹,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 mm31129دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 30 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۹۰,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 1.0 mm31130دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 30 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۸۴,۴۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 mm31131دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 40 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۷۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 1.0 mm31132دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 40 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۸۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 0.8 mm31133دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
20 X 60 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۷۴,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.0 mm31134دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 60 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۳۸,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.2 mm31135دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 60 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۰۱,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.0 mm31136دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
20 X 80 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۵۴,۲۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.2 mm31137دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
20 X 80 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۵۹,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 0.8 mm31138دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
25 X 25 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۹۰,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.0 mm31139دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
25 X 25 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۸۴,۴۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31140دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۷۶,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 0.8 mm31141دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
25 X 50 mm
6 متری
5.59 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۹۲,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.0 mm31142دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
25 X 50 mm
6 متری
6.95 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۳۶,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31143دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۷۸,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 0.8 mm31144دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
30 X 30 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۷۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.0 mm31145دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 30 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۸۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31146دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۹۷,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31147دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۶۲,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.0 mm31150دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 50 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۳۸,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.2 mm31151دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
30 X 50 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۰۱,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.0 mm31152دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
30 X 60 mm
6 متری
8.37 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۸۷,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31153دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.2 mm31154دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
40 X 100 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۷۵,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31155دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۱۰,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.6 mm31156دکوراتیو
201
براق BA
0.6 mm
40 X 40 mm
6 متری
4.5 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۷۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.7 mm31157دکوراتیو
201
براق BA
0.7 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.24 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۵۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.8 mm31158دکوراتیو
201
براق BA
0.8 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۳۲,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.9 mm31159دکوراتیو
201
براق BA
0.9 mm
40 X 40 mm
6 متری
6.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۱۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.0 mm31160دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 40 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۸۶,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.1 mm31161دکوراتیو
201
براق BA
1.1 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۶۲,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31162دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۳۹,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31163دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۶۴,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.0 mm31166دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 60 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۸۸,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31167دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۸۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.0 mm31168دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
40 X 80 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۹۰,۳۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31169دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۲۳,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31170دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۷۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.2 mm31173دکوراتیو
201
براق BA
1.2 mm
50 X 100 mm
6 متری
16.85 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۰۴,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31174دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۷۰,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.0 mm31175دکوراتیو
201
براق BA
1 mm
50 X 50 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۸۸,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31176دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۸۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31177دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۶۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31180دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۲۳,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31181دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۷۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31184دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۶۵,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31185دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۷۳,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31188دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31189دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۷۵,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.6 mm31001دکوراتیو
304
براق BA
0.6 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.07 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۶۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 0.8 mm31002دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.4 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۱۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31003دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۵۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 0.8 mm31004دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*20 ضخامت 1.0 mm31005دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 20 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۹۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 0.8 mm31006دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 30 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*30 ضخامت 1.0 mm31007دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 30 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۴۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 0.8 mm31008دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 40 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۵۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*40 ضخامت 1.0 mm31009دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 40 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۸۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 0.8 mm31010دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 50 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۶۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*50 ضخامت 1.0 mm31011دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 50 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۲۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 0.8 mm31012دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
10 X 60 mm
6 متری
5.21 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۸۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*60 ضخامت 1.0 mm31013دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
10 X 60 mm
6 متری
6.47 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۷۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.2 mm31014دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
100 X 100 mm
6 متری
22.56 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۵۶۴,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31015دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۴۴۲,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 1.5 mm31019دکوراتیو
304
براق BA
1.5 mm
120 X 120 mm
6 متری
33.83 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۰۷۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 2.5 mm31021دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
2.5 mm
120 X 120 mm
6 متری
55.91 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۳۸۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 0.8 mm31022دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.16 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*15 ضخامت 1.0 mm31023دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
15 X 15 mm
6 متری
2.66 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳۹۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 0.8 mm31024دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
15 X 30 mm
6 متری
3.3 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۲۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 15*30 ضخامت 1.0 mm31025دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
15 X 30 mm
6 متری
4.09 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۴۶,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.0 mm31026دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 100 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۸۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*100 ضخامت 1.2 mm31027دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 100 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 0.8 mm31028دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 20 mm
6 متری
2.92 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۲۹,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.0 mm31029دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 20 mm
6 متری
3.62 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۳۲,۱۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31030دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۳۰,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31031دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۷۶,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 0.8 mm31033دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 30 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۴۰,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*30 ضخامت 1.0 mm31034دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 30 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۷۱,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 0.8 mm31035دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 40 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۵۴,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*40 ضخامت 1.0 mm31036دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 40 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۱۱,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 0.8 mm31037دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
20 X 60 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۹۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.0 mm31038دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 60 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۱۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*60 ضخامت 1.2 mm31039دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 60 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۲۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.0 mm31040دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
20 X 80 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۹۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*80 ضخامت 1.2 mm31041دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
20 X 80 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۷۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 0.8 mm31042دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
25 X 25 mm
6 متری
3.68 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۴۰,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.0 mm31043دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
25 X 25 mm
6 متری
4.57 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۷۱,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31044دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۹۹,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 0.8 mm31045دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
25 X 50 mm
6 متری
5.59 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۲۱,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.0 mm31046دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
25 X 50 mm
6 متری
6.95 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۲۱,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31047دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۱۸,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 0.8 mm31048دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
30 X 30 mm
6 متری
4.45 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۵۴,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.0 mm31049دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 30 mm
6 متری
5.52 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۱۱,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31050دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۶۷,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31051دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۹۶,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.0 mm31054دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 50 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۷۲,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*50 ضخامت 1.2 mm31055دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
30 X 50 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۹۹,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.0 mm31056دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
30 X 60 mm
6 متری
8.37 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۳۰,۳۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31057دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.2 mm31058دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
40 X 100 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۸۲,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31059دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۹۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.6 mm31060دکوراتیو
304
براق BA
0.6 mm
40 X 40 mm
6 متری
4.5 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۶۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.7 mm31061دکوراتیو
304
براق BA
0.7 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.24 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۷۰,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.8 mm31062دکوراتیو
304
براق BA
0.8 mm
40 X 40 mm
6 متری
5.97 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۷۷,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 0.9 mm31063دکوراتیو
304
براق BA
0.9 mm
40 X 40 mm
6 متری
6.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۸۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.0 mm31064دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 40 mm
6 متری
7.42 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۹۰,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.1 mm31065دکوراتیو
304
براق BA
1.1 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۹۶,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31066دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۰۲,۴۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31067دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۱۵,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.0 mm31070دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 60 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۷۱,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31071دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۳۹,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.0 mm31072دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
40 X 80 mm
6 متری
11.23 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۵۰,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31073دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۷۴,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31074دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۵۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.2 mm31077دکوراتیو
304
براق BA
1.2 mm
50 X 100 mm
6 متری
16.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۷۶,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31078دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۸۴,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.0 mm31079دکوراتیو
304
براق BA
1 mm
50 X 50 mm
6 متری
9.33 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۷۱,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31080دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۳۹,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31081دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۳۵,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31084دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۷۴,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31085دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۵۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31088دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۰۹,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31089دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۸۷۵,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31092دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31093دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۲۹۴,۲۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل

در تمامی مراحل، از سفارش تا تحویل، پشتیبان شما هستیم

۱

ثبت سفارش
(تلفنی یا آنلاین)

۲

بررسی و صدور پیش‌فاکتور

۳

پرداخت

۴

تحویل بار

راهنمای خرید پروفیل استیل دکوراتیو

پروفیل استیل دکوراتیو

با تغییر سلیقه در معماری و گرایش به عناصر مدرن در دکوراسیون و تزئینات ساختمان‌ها، خرید پروفیل استیل دکوراتیو روز به روز در حال افزایش است. اگر شما هم به دنبال ارائه یک تصویر امروزی از معماری به کمک مصنوعات فلزی هستید، «مجموعه استیل رخ» با ارائه مشخصات محصول، شرایط فروش مناسب و لیست قیمت پروفیل استیل دکوراتیو به شما در خرید بهترین پروفیل استنلس استیل کمک می‌کند. در این صفحه می‌توانید انواع پروفیل استیل تزیینی را مشاهده و بری ثبت سفارش با تیم فروش مجموعه تماس حاصل بفرمایید.

پروفیل استیل دکوراتیو چیست؟ 

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو یا پروفیل ضد زنگ در واقع یک اصطلاح رایج در ایران و جهان است که به انواع مختلف استیل با کاربرد تزئینی اشاره دارد. پروفیل استیل یا زنگ نزن یک قوطی توخالی مربعی یا مستطیلی است که ضخامت جداره آن بسیار کم است. این پروفیل‌ها عمدتاً بر پایه فولاد (آهن و کربن) در یک فرآیند دو مرحله‌ای تولید می‌شود. چیزی که پروفیل استیل دکوراتیو را متفاوت می‌کند، افزودن کروم (Cr) و سایر عناصر آلیاژی مانند نیکل (Ni) برای ایجاد محصولی مقاوم در برابر خوردگی است. در حالت عادی آهن موجود در فولاد تحت رطوبت اکسید و خورده می‌شود. آهن به شکل خالص ناپایدار است و به راحتی با اکسیژن ترکیب می‌شود. اما هنگامی که کروم به فولاد اضافه می شود، بر روی سطح فلز لایه‌ای از اکسید کروم تشکیل می‌شود که به عنوان یک سطح محافظ عمل می‌کند تا از ایجاد زنگ زدگی و خوردگی جلوگیری کند.  کروم در مقادیری از 10.5 تا 30 درصد، بسته به نوع آلیاژ و کاربرد یا محیط، به مواد اولیه پروفیل استیل دکوراتیو اضافه می‌شود. به همین دلیل، این محصول کاربرد بسیار گسترده‌ای در دکوراسیون، تزئینات ساختمانی و ساخت دیگر مصنوعات فلزی دارد.

مشخصات پروفیل استیل دکوراتیو

نوع عرضه شاخه 6 متری
گرید 201 و 304
ضخامت 0.8، 1، 1.2 و 1.5 میلی متر
کیفیت سطح براق BA

ویژگی‌های پروفیل استیل دکوراتیو

پروفیل استیل دکوراتیو با ویژگی‌هایی که عنوان شد، امکان برآوردن نیازهای جدید طراحی در ساخت و ساز و طراحی داخلی را فراهم می‌کند. این پروفیل به صورت توخالی با ضخامت بسیار کم تولید می‌شود و از این رو، ماهیتی ظرفیت و زینتی دارد. پروفیل‌های فولادی ضد زنگ به علت امکان بازیافت 100 درصدی دوستدار محیط زیست هستند. همچنین به علت مقاومت در برابر خوردگی و رطوبت، مقاومت در برابر سایش، و مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی دوام بالایی دارند. این پروفیل‌ها با سطح صاف و تمیز و با کیفیت سطحی متنوع و زیبا، جلوه‌های تزئینی خاصی ارائه می‌دهند. به طور کلی، پروفیل استنلس استیل از مرغوبترین مواد اولیه در ساخت وساز است.

مزایای پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

در زمان خرید پروفیل استیل دکوراتیو مهم است که نسبت به ویژگی‌های این پروفیل اطلاعات خود را کامل کنید. مقاومت در برابر خوردگی مزیت اصلی پروفیل استیل است اما مطمئناً تنها مزیت آن نیست. پروفیل ضد زنگ دارای مزایای زیر است:
 • مقاوم در برابر دماهای بالا و پایین
 • نصب و اجرای آسان
 • قوی و بادوام
 • قابلیت فرم‌پذیری و عملیات مکانیکی
 • قابلیت جوشکاری و پرداخت‌کاری
 • عدم نیاز به پوشش اضافه و رنگ
 • راحتی در نگهداری و تمیز کردن
 • ماندگاری طولانی، با هزینه چرخه عمر کم
 • از نظر زیبایی شناسی جذاب
 • سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت
علاوه بر کروم، پروفیل‌های استیل آلیاژهای سیلیکون، نیکل، کربن، نیتروژن و منگنز ساخته می‌شوند. برای مثال نیتروژن خواص کششی مانند شکل پذیری را بهبود می‌بخشد. برای بهبود انعطاف پذیری، نیکل به فولاد آستنیتی اضافه می‌شود. این آلیاژها در مقادیر و ترکیب‌های مختلف برای برآوردن کاربردهای نهایی خاص اضافه می‌شوند، به همین دلیل است که برای تولیدکنندگان بسیار مهم است که بررسی کنند که درصد درستی از هر آلیاژ در پروفیل استفاده شده است.

انواع پروفیل استیل دکوراتیو

فروش پروفیل استنلس استیل به دلیل تنوع گسترده در گرید و ویژگی ظاهری بسیار زیاد است. شما می‌توانید برحسب نیازهای خود از انواع قوطی استیل دکوراتیو به شرح زیر استفاده کنید:
 • پروفیل استیل دکوراتیو براق: این پروفیل ظاهری براق دارد و برای کاربردهای مربوط به دکوراسیون داخلی و لوازم آشپزخانه استفاده می‌شود.
 • پروفیل استیل طلایی: روی آن پوششی از رنگ طلایی اعمال می‌شود و در آسانسور و طراحی داخلی ساختمان‌های تجاری و مسکونی استفاده می‌شود.
 • پروفیل استیل 201: این پروفیل ضد زنگ است در ضخامت‌های 1 و 2 میلی‌متر ساخته می‌شود. این محصول در شرایطی که مقاومت در برابر خورندگی اهمیت کمتری داشته باشد، استفاده می‌شود.
 • پروفیل استیل 304: این پروفیل ویژگی مغناطیسی ندارد و به عنوان پروفیل استیل نگیر شناخته می‌شود. این محصول فرم دهی و جوش پذیری خوبی دارد.
 • پروفیل استیل 316: این پروفیل  با مقامت به خوردگی بالا برای ساخت انواع لوازم صنایع غذایی و آب معدنی به کار گرفته می‌شود و فروش بالایی دارد.

کاربردهای پروفیل استیل دکوراتیو

از موارد استفاده پروفیل استنلس استیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • نرده و حفاظ فلزی برای درب و پنجره منازل
 • دستگیره کناره راه پله‌ها و نرده کشی
 • دیواره ساختمان‌ها
 • دیواره آسانسورها
 • درب‌های ورودی و خروجی
 • کابینت، میز و انواع تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو

پروفیل استیل دکوراتیو زنگ نزن بسته به نوع تولید و آلیاژهای مورد استفاده در ساختش، قیمت متفاوتی درد. قیمت این پروفیل تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نمی‌توان قیمت مشخصی را برای آن تعیین کرد. از مهمترین معیار‌های تعیین کننده قیمت پروفیل استیل دکوراتیو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • کارخانه تولید کننده
 • کیفیت و استاندارد تولید
 • ابعاد و اندازه قوطی (سطح مقطع، طول و ضخامت)
 • وزن پروفیل
 • قیمت جهانی فلزات
 • نرخ ارزهای بین المللی
 • میزان عرضه و تقاضا
 • هزینه های نیروی کار
 • هزینه‌های بارگیری و ارسال

فروش پروفیل استیل دکوراتیو از مجموعه استیل رخ

«مجموعه استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش پروفیل استیل دکوراتیو توانسته به خوبی نیازهای صنایع، طراحان صنعتی و معماران را برآورده سازد. تضمین کیفیت، قیمت مناسب و خدمات لجستیکی پیشرفته از ویژگی‌های منحصر به فرد استیل رخ هستند. شما می‌توانید از طریق وبسایت، مشخصات و قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو را مشاهده کنید و محصول خود را با سفارش دهید. بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌نماید.

سوالات متداول

پروفیل استیل چیست؟

پروفیل استیل ساخته شده از فولاد زنگ نزن با مقطعی چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است. بیشترین کاربر پروفیل استیل در صنایع مختلف  از جمله صنایع ساختمانی است.

کاربرد پروفیل استیل چیست؟

علاوه بر کاربردهای صنعتی، در صنعت ساختمان برای ساخت نما و نرده هم کاربرد دارد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با مشخصات مکانیکی مطلوب، طول عمر و همچنین ظاهر شیکش کاملا به صرفه است.

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو چطور تعیین می‌شود؟

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو با توجه به حجم خرید متفاوت است. قیمت پروفیل استنلس استیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید