انواع پروفیل استیل صنعتی

فیلترها
تاریخ به‌روزرسانی: ۰۴ مهر ۱۴۰۱
نام محصولشناسه محصولکاربردآلیاژکیفیت سطحضخامتاندازهطولوزن شاخهواحدقیمت بدون ارزش افزودهسفارش دهیدعبارات جستجو
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31099دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۸۴,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31111دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۷۷,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 2.0 mm31112صنعتی
201
براق BA
2 mm
100 X 100 mm
6 متری
37.3 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۲۱۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31126دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۴۵۴,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31127دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۵۹,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 2.0 mm31128صنعتی
201
براق BA
2 mm
20 X 20 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۲۶,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31140دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۵۷۶,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31143دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۷۸,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31146دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۹۷,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31147دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۸۶۲,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 2.0 mm31148صنعتی
201
براق BA
2 mm
30 X 30 mm
6 متری
10.66 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۲۹,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 4.0 mm31149صنعتی
201
براق BA
4 mm
30 X 30 mm
6 متری
19.79 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۹۷,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31153دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31155دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۱۰,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31162دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۳۹,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31163دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۶۴,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 2.0 mm31164صنعتی
201
براق BA
2 mm
40 X 40 mm
6 متری
14.46 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۳۲,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 3.0 mm31165صنعتی
201
براق BA
3 mm
40 X 40 mm
6 متری
21.13 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۲۳۹,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31167دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۸۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31169دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۲۳,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31170دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۷۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 2.0 mm31171صنعتی
201
براق BA
2 mm
40 X 80 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 3.0 mm31172صنعتی
201
براق BA
3 mm
40 X 80 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۴۴۹,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31174دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۷۰,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31176دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۸۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31177دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۶۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 2.0 mm31178صنعتی
201
براق BA
2 mm
50 X 50 mm
6 متری
18.27 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۳۶,۶۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 3.0 mm31179صنعتی
201
براق BA
3 mm
50 X 50 mm
6 متری
26.84 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۳۲,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31180دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۲۳,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31181دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۷۷۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 2.0 mm31182صنعتی
201
براق BA
2 mm
60 X 60 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۴۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 3.0 mm31183صنعتی
201
براق BA
3 mm
60 X 60 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۶۷۷,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31184دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۶۵,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31185دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۷۳,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 2.0 mm31186صنعتی
201
براق BA
2 mm
70 X 70 mm
6 متری
25.88 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۷۴۳,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 3.0 mm31187صنعتی
201
براق BA
3 mm
70 X 70 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۳۲۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31188دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31189دکوراتیو، صنعتی
201
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۷۵,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 2.0 mm31190صنعتی
201
براق BA
2 mm
80 X 80 mm
6 متری
29.69 Kg
کیلوگرم
۱۰۶,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۴۷,۱۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 3.0 mm31191صنعتی
201
براق BA
3 mm
80 X 80 mm
6 متری
43.96 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۹۶۷,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 201 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 4.0 mm31192صنعتی
201
براق BA
4 mm
80 X 80 mm
6 متری
57.86 Kg
کیلوگرم
۱۱۳,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۵۳۸,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 10*10 ضخامت 1.0 mm31003دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1 mm
10 X 10 mm
6 متری
1.71 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۲۵۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 1.5 mm31015دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
100 X 100 mm
6 متری
28.12 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۴۴۲,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 2.0 mm31016صنعتی
304
براق BA
2 mm
100 X 100 mm
6 متری
37.3 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۸۹۳,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 3.0 mm31017صنعتی
304
براق BA
3 mm
100 X 100 mm
6 متری
55.38 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۳۰۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 100*100 ضخامت 4.0 mm31018صنعتی
304
براق BA
4 mm
100 X 100 mm
6 متری
73.08 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۱۰,۹۶۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 2.0 mm31020صنعتی
304
براق BA
2 mm
120 X 120 mm
6 متری
44.92 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۷۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 120*120 ضخامت 2.5 mm31021دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
2.5 mm
120 X 120 mm
6 متری
55.91 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۳۸۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.2 mm31030دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
20 X 20 mm
6 متری
4.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۶۳۰,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 1.5 mm31031دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
20 X 20 mm
6 متری
5.28 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۷۶,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 20*20 ضخامت 2.0 mm31032صنعتی
304
براق BA
2 mm
20 X 20 mm
6 متری
6.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۰۰۶,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*25 ضخامت 1.2 mm31044دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 25 mm
6 متری
5.44 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۷۹۹,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 25*50 ضخامت 1.2 mm31047دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
25 X 50 mm
6 متری
8.29 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۲۱۸,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.2 mm31050دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 30 mm
6 متری
6.58 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۹۶۷,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 1.5 mm31051دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
30 X 30 mm
6 متری
8.14 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۱۹۶,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 2.0 mm31052صنعتی
304
براق BA
2 mm
30 X 30 mm
6 متری
10.66 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۵۶۷,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*30 ضخامت 4.0 mm31053صنعتی
304
براق BA
4 mm
30 X 30 mm
6 متری
19.79 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۹۰۹,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 30*60 ضخامت 1.2 mm31057دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
30 X 60 mm
6 متری
10 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*100 ضخامت 1.5 mm31059دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 100 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۵۸,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۹۰,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.2 mm31066دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 40 mm
6 متری
8.86 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۳۰۲,۴۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 1.5 mm31067دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 40 mm
6 متری
10.99 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۱۵,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 2.0 mm31068صنعتی
304
براق BA
2 mm
40 X 40 mm
6 متری
14.46 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۱۲۵,۶۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*40 ضخامت 3.0 mm31069صنعتی
304
براق BA
3 mm
40 X 40 mm
6 متری
21.13 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۱۶۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*60 ضخامت 1.2 mm31071دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 60 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۳۹,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.2 mm31073دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
40 X 80 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۷۴,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 1.5 mm31074دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
40 X 80 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۵۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 2.0 mm31075صنعتی
304
براق BA
2 mm
40 X 80 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۲۴۵,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 40*80 ضخامت 3.0 mm31076صنعتی
304
براق BA
3 mm
40 X 80 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۸۸۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*100 ضخامت 1.5 mm31078دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 100 mm
6 متری
20.98 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۰۸۴,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.2 mm31080دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
50 X 50 mm
6 متری
11.15 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۶۳۹,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 1.5 mm31081دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
50 X 50 mm
6 متری
13.85 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۰۳۵,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 2.0 mm31082صنعتی
304
براق BA
2 mm
50 X 50 mm
6 متری
18.27 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۸۵,۶۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 50*50 ضخامت 3.0 mm31083صنعتی
304
براق BA
3 mm
50 X 50 mm
6 متری
26.84 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۰۲۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.2 mm31084دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
60 X 60 mm
6 متری
13.43 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۱,۹۷۴,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 1.5 mm31085دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
60 X 60 mm
6 متری
16.7 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۴۵۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 2.0 mm31086صنعتی
304
براق BA
2 mm
60 X 60 mm
6 متری
22.08 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۲۴۵,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 60*60 ضخامت 3.0 mm31087صنعتی
304
براق BA
3 mm
60 X 60 mm
6 متری
32.54 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۸۸۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.2 mm31088دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
70 X 70 mm
6 متری
15.71 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۳۰۹,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 1.5 mm31089دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
70 X 70 mm
6 متری
19.56 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۸۷۵,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 2.0 mm31090صنعتی
304
براق BA
2 mm
70 X 70 mm
6 متری
25.88 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۸۰۴,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 70*70 ضخامت 3.0 mm31091صنعتی
304
براق BA
3 mm
70 X 70 mm
6 متری
38.25 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۵,۷۳۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.2 mm31092دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.2 mm
80 X 80 mm
6 متری
18 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 1.5 mm31093دکوراتیو، صنعتی
304
براق BA
1.5 mm
80 X 80 mm
6 متری
22.41 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۳,۲۹۴,۲۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 2.0 mm31094صنعتی
304
براق BA
2 mm
80 X 80 mm
6 متری
29.69 Kg
کیلوگرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان هر شاخه۴,۳۶۴,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 3.0 mm31095صنعتی
304
براق BA
3 mm
80 X 80 mm
6 متری
43.96 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۶,۵۹۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل
پروفیل استیل 304 براق BA ابعاد 80*80 ضخامت 4.0 mm31096صنعتی
304
براق BA
4 mm
80 X 80 mm
6 متری
57.86 Kg
کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان هر شاخه۸,۶۷۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

براقBA براقB.A براق B.A براق بی ای, میلیمتر میلی متر میل

در تمامی مراحل، از سفارش تا تحویل، پشتیبان شما هستیم

۱

ثبت سفارش
(تلفنی یا آنلاین)

۲

بررسی و صدور پیش‌فاکتور

۳

پرداخت

۴

تحویل بار

راهنمای خرید پروفیل استیل صنعتی

با خرید پروفیل استیل صنعتی می‌توانید از این محصول فولادی به دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد در صنایع مختلف استفاده کنید. «مجموعه استیل رخ» با ارائه لیست قیمت پروفیل استیل صنعتی، شرایط فروش مناسب و پشتیبانی قوی این امکان را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید بهترین تجربه خرید را کسب کنید. اما مهم است که در فرایند خرید نسبت به خرید پروفیل استنلس استیل صنعتی اطلاعات خود را افزایش دهید.

انواع پروفیل استیل صنعتی 

پروفیل استیل صنعتی (Stainless Steel Profile) از آلیاژهایی متشکل از آهن، کروم، نیکل و عناصری دیگر ساخته می‌شود که مقاوم در برابر خوردگی است. پروفیل ضد زنگ کاملاً قابل بازیافت است. درواقع، نرخ بازیابی واقعی این محصول نزدیک به 100 درصد است. این پروفیل همچنین از نظر محیطی خنثی و بی‌اثر است و طول عمرش تضمین می‌کند که نیازهای صنعتی را برآورده کند. پروفیل‌های استنلس استیل محصولاتی هستند که از فولاد زنگ‌نزن ساخته شده‌اند و با نورد، کشش یا فشار شکل گرفته‌اند. این پروفیل‌ها در تمام طول خود سطح مقطع یکسان دارند و اغلب به عنوان قوطی استیل صنعتی در بازار فروخته می‌شوند. از نظر سطح مقطع، پروفیل دارای شکل هندسی توخالی با جداره نازک است که در اشکال دایره‌ای، مربعی و مستطیلی تولید می‌شود. نسبت جداره به سطح مقطع پروفیل کم است و از این رو، این مقطع بسته فولادی ضمن سبک بودن مقاومت بالایی دارد.

مشخصات پروفیل استیل صنعتی

نوع عرضه شاخه 6 متری
آلیاژ 201 و 304
ابعاد 10×10، 20×20، 25×25، 30×30، 40×40، 50×50، 40×80، 60×60، 70×70، 80×80، 100x100، 120×120، 50×100
ضخامت 1، 1.5، 1.2، 2، 3 و 4
کیفیت سطح براق BA

ویژگی‌های پروفیل استیل صنعتی

در زمان خرید پروفیل استنلس استیل مهم است که به ویژگی‌های منحصر به فرد این محصول توجه کنید تا بتوانید بینش جامعی پیدا کنید. از خصوصیات پروفیل استیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • مقاومت بالا: یکی از ویژگی‌های اصلی پروفیل زنگ نزن، مقاومت بالای آن در برابر خوردگی و اکسیداسیون است. علاوه بر این، این پروفیل در برابر دما و رطوبت بالا نیز مقاوم است.
 • دوام و طول عمر: پروفیل ضد زنگ به دلیل توانایی مقاومت در برابر شرایط فیزیکی و شیمیایی که در معرض آن قرار می‌گیرد، ماده‌ای بسیار بادوام است. در حالی که فولاد بعد از 15 تا 20 سال شروع به خراب شدن می‌کند، فولاد ضد زنگ می‌تواند بیش از 60 سال دوام بیاورد.
 • سختی: فولاد ضد زنگ در برابر عوامل ساینده بسیار مقاوم‌تر است و کمتر خط و خش بر می‌دارد.
 • شکل پذیری: اگر به روش صحیح کار شود، پروفیل استیل صنعتی می‌تواند به راحتی بدون شکستگی شکل بگیرد و شکل‌ها و پرداخت‌های متفاوتی را ایجاد کند.
 • چقرمگی: فولاد ضد زنگ بسیار مقاوم در برابر ضربه است. می‌تواند انرژی زیادی را در یک ضربه بدون شکستگی جذب کند.
 • پایداری: همه پروفیل‌های ضد زنگ به دلیل محتوای کروم و نیکل قابل بازیافت و بسیار ارزشمند هستند.
 • بهداشتی: به دلیل ترکیبات مقاوم به خوردگی و صافی سطح خوب، عوامل خارجی مانند گرد و غبار و باکتری‌ها به راحتی به سطح پروفیل نمی‌چسبند. تمیز کردن این پروفیل را با پاک کننده‌های سنتی آسان است.
 • زیبایی ظاهری: پروفیل ضد زنگ دارای سطحی براق و یکدست و ظریف است.

پروفیل استنلس استیل صنعتی 304

پروفیل ضد زنگ 304 یکی از رایج‌ترین انواع استنلس استیل است. این پروفیل یکی از اعضای خانواده فولادهای زنگ نزن آستنیتی است، به این معنی که فولاد ضد زنگ 304 علاوه بر کروم حاوی نیکل بالاتری است. یعنی شامل حداقل 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل است. استنلس استیل 304 یک ترکیب منحصر به فرد و متعادل است که علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی، جوش پذیری خوبی دارد. درصد نیکل و کروم موجود در پروفیل استیل صنعتی 304 این فلز را در برابر خوردگی، به ویژه در محلول‌های نسبتاً اسیدی مقاوم می‌کند.

پروفیل استیل صنعتی 201

پروفیل ضد زنگ نوع 201 در پاسخ به افزایش قیمت نیکل ساخته می‌شود. این بدان معناست که ارزان‌تر است اما میزان نیکل آن نیز بسیار کمتر از 304 است. پروفیل بدون نیکل به اندازه کافی نسبت به خوردگی و زنگ زدگی مقاوم نیست. سطوح بالاتر منگنز کمک می‌کند تا گرید 201 نیز با توجه به قیمت مناسب‌تر خصوصیاتی مطلوب پیدا کند. صنایعی که این نوع را ترجیح می‌دهند، صنایعی هستند که به دنبال دوام بیشتر با هزینه کمتر هستند و نگران قرار گرفتن در معرض عناصر خورنده نیستند. فولاد ضد زنگ نوع 201 به ویژه در محیط‌های سرد مصرف دارد زیرا چقرمگی آن در هوای سرد حفظ می شود. برای جبران کمبود نیکل از منگنز و نیتروژن بیشتری در تولید پروفیل 201 استفاده می‌شود.

کاربردهای پروفیل استیل صنعتی

پروفیل استنلس استیل صنعتی با توجه به نوع سطح مقطع در طراحی و تولید انواع تجهیزات صنعتی کاربرد دارد. عمده کاربرد این پروفیل در ساخت ماشین‌آلات و سازه‌های صنعتی، صنایع ساختمان و کشاورزی است. با این حال، پروفیل‌هایی که دارای مقاطع کوچکتری هستند، اغلب در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:
 • در تولید سازه‌های تزئینی
 • صنعت خودروسازی (ریلی و سنگین)
 • نرده کشی
 • راه پله و درب و پنجره
قوطی‌های استنلس استیل که دارای مقاطعی بزرگتر هستند نیز در موارد زیر استفاده می‌شوند:
 • شاسی تریلر
 • ساخت ستون
 • اسکلت ساختمان
 • سوله‌های ذخیره سازی
 • سازه‌ها و فضاهای کارخانه و ماشین‌آلات صنعتی

قیمت پروفیل استیل صنعتی

پروفیل استیل زنگ نزن توسط شرکت‌های گوناگون در انواع مختلف تولید می‌شود. قیمت این پروفیل تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نمی توان قیمت مشخصی را برای آن تعیین کرد. از مهمترین شاخص‌های تعیین کننده قیمت پروفیل استنلس استیل صنعتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • کارخانه تولید کننده
 • کیفیت و استاندارد تولید
 • ابعاد و اندازه قوطی (سطح مقطع، طول و ضخامت)
 • وزن پروفیل
 • قیمت جهانی فلزات
 • نرخ ارزهای بین المللی
 • میزان عرضه و تقاضا
 • هزینه های نیروی کار
 • هزینه‌های بارگیری و ارسال

فروش پروفیل استیل صنعتی از مجموعه استیل رخ

«مجموعه استیل رخ» با سال‌ها تجربه در فروش پروفیل استیل صنعتی توانسته به خوبی نیازهای صنایع مختلف را برآورده سازد. تضمین کیفیت، قیمت مناسب و خدمات لجستیکی پیشرفته از ویژگی‌های منحصر به فرد استیل رخ هستند. شما می‌توانید از طریق وبسایت، مشخصات و قیمت روز پروفیل استنلس استیل صنعتی را مشاهده کنید و محصول خود را با سفارش دهید. بعد از استعلام قیمت و اطلاع از شرایط خرید، کارشناسان ما پیش فاکتور قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و سایر جزئیات سفارش را به شما ارائه می‌دهند. پس از تایید پرداخت، واحد لجستیک استیل رخ به بارگیری و ارسال کالا به آدرس و مشخصات دریافتی شما اقدام می‌کند.

سوالات متداول

پروفیل استیل صنعتی چیست؟

پروفیل استیل صنعتی  ساخته شده از فولاد زنگ نزن با مقطعی چهارگوش است که با داشتن درصدی از کروم و نیکل، در مقابل زنگ زدن مقاوم است. بیشترین کاربر پروفیل استیل در صنایع مختلف  از جمله صنایع ساختمانی است.

کاربرد پروفیل استیل صنعتی چیست؟

علاوه بر کاربردهای صنعتی، در صنعت ساختمان برای ساخت نما و نرده هم کاربرد دارد. قیمت پروفیل استیل در مقایسه با مشخصات مکانیکی مطلوب، طول عمر و همچنین ظاهر شیکش کاملا به صرفه است.

قیمت پروفیل استیل صنعتی چطور تعیین می‌شود؟

قیمت پروفیل استیل صنعتی با توجه به حجم خرید متفاوت است. قیمت پروفیل استنلس استیل به عوامل زیادی مانند قیمت جهانی فولاد، هزینه‌های گمرکی، نوسانات ارزی و... بستگی دارد.

درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید