ماشین حساب محاسبه وزن استیل

جداول وزنی جدول وزنی استیل محاسبه وزن استیل

ورق
لوله
پروفیل
میلگرد
۶ پهلو
۴ پهلو
ناودانی
نبشی
تسمه

محاسبه وزن و قیمت ورق

W
L
T
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت لوله

D
T
L
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت پروفیل

W
H
T
L
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت میلگرد

D
L
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت شش‌پهلو

S
L
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت چهارپهلو

W
L
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت ناودانی

W
H
T
L
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت نبشی

W
H
T
L
Q
M
ρ
$

محاسبه وزن و قیمت تسمه

W
T
L
Q
M
ρ
$

با توجه به اینکه معمولاً مواد اولیه فلزی را براساس وزن قیمت‌گذاری و خرید و فروش می‌کنند، محاسبه وزن استیل و مواد اولیه فلزات نقش مهمی در برآورد قیمت آن‌ها دارد. کارشناسان فنی و طراحان معمولاً هنگام بررسی پروژه‌ها و یا محصولات فلزی با مسئله محاسبه وزن مقاطع فلزی روبه‌رو می‌شوند.

ما برای کمک به شما ماشین حساب محاسبه وزن مقاطع استنلس استیل را طراحی کردیم تا به ساده‌ترین شکل محاسبات لازم برای برآورد وزن و قیمت انواع مواد اولیه استیل را دراختیار داشته باشید. می‌دانید که محاسبه وزن مقاطع فلزی از حاصل ضرب حجم آنها در چگالی بدست می‌آید. در این محاسبه‌گر، چگالی استنلس استیل 7930 کیلوگرم بر مترکعب در نظر گرفته شده است. البته بدیهی است که انواع آلیاژهای مختلف استنلس استیل از نظر چگالی اندکی با هم متفاوت می‌باشند ولی ما طبق تجربه مقدار ذکر شده را برای چگالی اقلام استنلس استیل رایج در بازار مناسب یافتیم.

همچنین معمولاً برآورد قیمت تقریبی بر اساس محاسبه وزن استیل نیز کاربرد زیادی دارد که با وارد کردن قیمت هر کیلوگرم از کالای مورد نظر در ماشین حساب، محاسبه قیمت آن به سادگی انجام می‌شود. ماشین حسابی که در اختیار دارید وزن واحد، وزن کل و قیمت کل را محاسبه می‌کند. در این صفحه 4 گزینه برای محاسبه وزن آلیاژهای استیل قرار داده شده است که به کمک آن شما می‌توانید وزن ورق استیل، لوله استیل، پروفیل استیل و میلگرد استیل را محاسبه کنید.

بدیهی است، همانطور که در مورد چگالی نیز توضیح داده شد، محاسبات بر اساس مقادیر ثابتی که به ماشین حساب داده می‌شود انجام شده و انحراف اندکی نسبت به کالای فیزیکی خواهد داشت. انحراف اندک به خاطر تلرانس‌های مجازیست که ابعاد و اندازه‌های اقلام واقعی نسبت به مقادیر اسمی دارند. البته جای نگرانی نیست و محاسبات، برآورد بسیار نزدیکی نسبت به مقادیر واقعی به ما خواهند داد.

امیدواریم ماشین حساب محاسبه وزن استیل استیل رخ به راحتی برای شما قابل استفاده باشد.

محاسبه وزن لوله استیل

به طور کلی محاسبه وزن مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. برای محاسبه حجم لوله استیل کافی‌ست مساحت سطح مقطع لوله را محاسبه کرده و در طول شاخه ضرب نمایید. برای محاسبه مساحت سطح مقطع لوله، به شاخص‌های ضخامت دیواره و قطر خارجی لوله نیاز است. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتاً برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است، اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر مترمکعب را در نظر گرفت. البته در مورد لوله‌های صنعتی که معمولاً با اندازه اسمی و شاخص رده معرفی می‌شوند با مراجعه به جدول، ضخامت لوله و وزن لوله استیل را مشخص می‌نمایند.

در جدول محاسبه وزن استیل مشاهده می‌کنید که لوله‌هایی با اندازه اسمی و قطر خارجی یکسان، به تناسب رده‌های مختلف، دارای ضخامت دیواره متفاوت می‌باشند.

محاسبه وزن لوله استیل جدول وزن لوله استیل

محاسبه وزن پروفیل استیل

به طور کلی محاسبه وزن مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. برای محاسبه حجم پروفیل استیل کافی‌ست مساحت سطح مقطع پروفیل را محاسبه کرده و در طول شاخه ضرب نمایید. برای محاسبه مساحت سطح مقطع پروفیل استیل، به شاخص‌های ضخامت دیواره و طول و عرض سطح مقطع پروفیل نیاز است. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتاً برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر متر مکعب را در نظر گرفت.

جدول وزن پروفیل استیل محاسبه وزن پروفیل استیل

محاسبه وزن ورق استیل

به طور کلی محاسبه وزن مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. برای محاسبه حجم ورق استیل کافی‌ست عرض ورق در طول برش در ضخامت ورق ضرب شود. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتاً برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر متر مکعب را در نظر گرفت. از همین فرمول محاسبه وزن استیل، می‌توان برای محاسبه وزن تسمه استیل نیز استفاده نمود و طول ورق در فرمول با طول شاخه تسمه جایگزین می‌شود.

محاسبه وزن ورق استیل جدول وزن ورق استیل

محاسبه وزن میلگرد استیل

به طور کلی محاسبه وزن مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. میلگرد استیل یک مقطع استوانه ای است و محاسبه حجم آن کار آسانی است. کافی‌ست مساحت دایره ای شکل سطح مقطع میلگرد استیل را در طول شاخه ضرب نماییم. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتا برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر متر مکعب را در نظر گرفت.‌

محاسبه وزن میلگرد استیل جدول وزن میلگرد استیل

محاسبه وزن چهار پهلو استیل

به طور کلی محاسبه وزن استیل و مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. چهار پهلو یک مقطع مکعب مستطیل است و محاسبه حجم آن کار آسانی است. سطح مقطع چهار پهلو استیل مربع شکل است و برای محاسبه مساحت طول ضلع (W) به توان 2 می‌رسد. کافی‌ست مساحت مربعی شکل سطح مقطع چهار پهلو استیل را در طول شاخه ضرب نماییم. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتاً برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر متر مکعب را در نظر گرفت.

محاسبه وزن چهار پهلو استیل جدول وزن چهار پهلو استیل

محاسبه وزن شش پهلو استیل

به طور کلی محاسبه وزن مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. برای محاسبه حجم شش پهلو استیل لازم است مساحت را محاسبه کرده و در طول شاخه ضرب نماییم. محاسبه مساحت شش ضلعی با استفاده از فاصله‌ی دو ضلع مقابل یکدیگر (S) صورت می‌گیرد. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتاً برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر متر مکعب را در نظر گرفت.

محاسبه وزن شش پهلو استیل جدول وزن شش پهلو

محاسبه وزن ناودانی استیل

به طور کلی محاسبه وزن استیل و مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. برای محاسبه حجم ناودانی استیل لازم است مساحت را محاسبه کرده و در طول شاخه ضرب نماییم. محاسبه مساحت ناودانی با استفاده از اضلاع و صخامت دیواره صورت می‌گیرد. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتاً برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر متر مکعب را در نظر گرفت.

جدول وزن ناودانی استیل محاسبه وزن ناودانی استیل

محاسبه وزن نبشی استیل

به طور کلی محاسبه وزن مقاطع فولادی از حاصل ضرب حجم در چگالی به دست می‌آید. برای محاسبه حجم نبشی استیل لازم است مساحت را محاسبه کرده و در طول شاخه ضرب نماییم. محاسبه مساحت نبشی با استفاده از اضلاع نبشی و ضخامت دیواره‌ها صورت می‌گیرد. طبعاً لازم است به هماهنگی واحدهای ابعادی دقت گردد. حاصل در چگالی ضرب می‌شود که این مقدار قاعدتاً برای آلیاژهای مختلف استنلس استیل متفاوت است اما به طور تقریبی می‌توان چگالی 7930 کیلوگرم بر متر مکعب را در نظر گرفت.

جدول وزن نبشی استیل محاسبه وزن نبشی استیل