آخرین به‌روزرسانی:

ورق استیل 304L

آلیاژ استیل 304L
نام محصول شناسه محصول کیفیت سطح آلیاژ اندازه ضخامت واحد وزن واحد کاربرد حالت / نوع قیمت بدون ارزش افزوده (تومان) سفارش دهید
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B 10436 مات 2B استیل 304L عرض 1000 ضخامت 1 کیلوگرم 7.93 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد1,486,875 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B 10451 مات 2B استیل 304L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 کیلوگرم 15.86 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد3,132,350 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 1.5 مات 2B 10518 مات 2B استیل 304L عرض 1500 ضخامت 1.5 کیلوگرم 17.84 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد3,345,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B 10534 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 کیلوگرم 53.53 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد10,572,175 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B 10535 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 کیلوگرم 107.06 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد21,144,350 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1250 ضخامت 3 مات 2B 10668 مات 2B استیل 304L عرض 1250 ضخامت 3 کیلوگرم 29.74 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد5,576,250 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1250*2500 ضخامت 3 مات 2B 10685 مات 2B استیل 304L ابعاد 1250*2500 ضخامت 3 کیلوگرم 74.34 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد14,682,150 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 3 مات 2B 10686 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 3 کیلوگرم 107.06 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد21,144,350 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 3 مات 2B 10687 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 3 کیلوگرم 214.11 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد42,286,725 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 3 مات 2B 10999 مات 2B استیل 304L عرض 1000 ضخامت 3 کیلوگرم 23.79 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد4,460,625 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 4 مات No.1 11002 مات NO.1 استیل 304L عرض 1500 ضخامت 4 کیلوگرم 47.58 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد8,921,250 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 4 مات 2B 10722 مات 2B استیل 304L عرض 1500 ضخامت 4 کیلوگرم 47.58 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد8,921,250 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 4 مات No.1 11000 مات NO.1 استیل 304L عرض 1000 ضخامت 4 کیلوگرم 23.79 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد4,460,625 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 4 مات 2B 10738 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 4 کیلوگرم 142.74 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد28,191,150 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1250 ضخامت 4 مات No.1 11001 مات NO.1 استیل 304L عرض 1250 ضخامت 4 کیلوگرم 39.65 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد7,434,375 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 4 مات 2B 10739 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 4 کیلوگرم 285.48 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد56,382,300 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 5 مات 2B 10790 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 5 کیلوگرم 178.43 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد35,239,925 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 5 مات No.1 11003 مات NO.1 استیل 304L عرض 1000 ضخامت 5 کیلوگرم 39.65 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد7,434,375 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 5 مات 2B 10791 مات 2B استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 5 کیلوگرم 356.85 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد70,477,875 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 5 مات No.1 11004 مات NO.1 استیل 304L عرض 1500 ضخامت 5 کیلوگرم 59.48 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد11,152,500 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 6 مات 2B 10824 مات 2B استیل 304L عرض 1500 ضخامت 6 کیلوگرم 71.37 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد13,381,875 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 6 مات No.1 11005 مات NO.1 استیل 304L عرض 1000 ضخامت 6 کیلوگرم 47.58 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد8,921,250 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 6 مات No.1 10837 مات NO.1 استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 6 کیلوگرم 214.11 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد42,286,725 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 6 مات No.1 10838 مات NO.1 استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 6 کیلوگرم 428.22 Kg صنعتی ورق شیت 197,500 تومان هر واحد84,573,450 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 8 مات No.1 11007 مات NO.1 استیل 304L عرض 1000 ضخامت 8 کیلوگرم 63.44 Kg/m صنعتی ورق رول 187,500 تومان هر واحد11,895,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید

جزئیات
درباره‌ی محصولات سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید